Tilpasset opplæring gir mange gevinster

Et godt gjennomført og tilpasset opplæring er sentralt for å sette de ansatte i stand til å utnytte potensialet i ulike IT-system. Sikri tilbyr derfor flere former for kurs og opplæring som kan brukes til ulike tider, enkeltvis eller i kombinasjon. Vår erfaring er at når virksomheter kombinerer flere av våre undervisningsformer, vil de få trygge og kunnskapsrike brukere av IT-systemer og dermed kan tidlig utnytte løsningene til det fulle.

Våre kursholdere har lang og bred erfaring innen aktuelle fagområder, IT-systemer og ikke minst gjennomført flere ulike typer kurs for noen få til hundrevis av deltakere.

Tilpasset undervisningsform etter behov :

  • Gruppeundervisning med fysisk oppmøte / klasseromskurs
  • Workshop
  • Digital undervisning; webinar, nettkurs og e-læring
  • Spillsimuleringstrening

Tidlig og tilpasset opplæring i IT-systemer er en av nøkkelfaktorene for å lykkes. Samtidig er jevnlig kompetanseheving etter at systemer er tatt i bruk avgjørende for at virksomheten hele tiden skal ha trygge ansatte med riktig kompetanse, rutiner og arbeidsprosesser.

 

Fyll ut skjema så avtaler vi et møte og skreddersyr en opplæringsplan for din virksomhet: