Personvernombud

Personvernombudet er en pådriver og rådgiver for å følge opp personvernarbeidet.

Ombudet bidrar til samhandling med kommunale, offentlige og private virksomheter. Personvernombudet har inngående kompetanse om personvernregelverket (GDPR) og god forståelse om behandlingsaktiviteter, IT systemer, informasjonssikkerhet og personvernbehovene i virksomheten. For kommunale og offentlige virksomheter er personvernombud en lovpålagt rolle.

Det er mange fordeler med å ha en ekstern PVO som bistår i dette arbeidet, og vi tilbyr PVO som innleid tjeneste.

 

Workshop Risikovurdering

For at dere skal lettere komme i gang tilbyr vi et kurs/workshop hvor vi viser hvordan løsningen brukes, samt at vi hjelper med gjennomføringen av en risikovurdering hvor vi tar utgangspunkt i en case. Hensikten med risikoanalysen er å identifisere trusler og dermed kunne sette inn forebyggende tiltak og nødvendig beredskap.

 

Ferdigstilling av behandlingsprotokoller

Jobben med å gå igjennom alle protokollene, gjøre rettinger og merke de ulike punktene som gjennomført er en stor jobb. Vi i Sikri tilbyr derfor å hjelpe dere i jobben med å gjøre protokollene klar for publisering.

 

ROS, DPIA og øvelser ved innføring av Velferdsteknologi

Sikri tilbyr veiledning og tilpassede øvelser ved innføring av velferdsteknologi.

Tjenesten inneholder:

  • Gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) tilpasset Velferdsteknologi
  • Workshop - Behandlings- og sikkerhetsprotokoll, samt DPIA (Data Protection Impact Assessment)
  • Beredskapsøvelser - Innføring av Velferdsteknologi

Fyll ut skjema så avtaler vi et møte og finner ut hvordan vi best kan bistå din virksomhet: