<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1105800979812428&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Gratis webinar | 04. mars kl. 10:00 - 10:30

Kommune plikter - aktørplikt

Fra 1. januar 2021 fikk kommunene nye internkontrollregler, gjerne omtalt som kommunepliktene. 

Med kommuneplikter menes "sørge-for-ansvar", eksempelvis plikt til å ha en nødvendig helsetjeneste for alle som bor eller oppholder seg i kommunen.

Dette vil du lære mer om: 

  • Hva ligger i "sørge-for-ansvaret"?
  • Hvilke krav ligger til beskrivelse, risikovurdering og etterlevelse?
  • Hvilke verktøy som egner seg til en slik behandling

Velkommen til gratis webinar om aktørplikten! 

Webinaret gjennomføres på MS Teams, det sendes ut lenke etter påmelding.

Registrer deg her: