<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1105800979812428&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Gratis webinar | 20. mai kl. 12:00 - 12:30

Automatisering av innsyn

Offentlige virksomheter er forpliktet til å saksbehandle innsynskrav etter offentlighetsloven. Oppfølgingen skal skje raskt og den skal være korrekt med tanke på hva man får innsyn i. Likhetsprinsippet skal overholdes. 

Hva med å automatisere behandling av innsynskrav? 

Dette vil du lære mer om: 

  • Hvordan bestiller innbygger og næringsliv innsyn gjennom einnsyn.no?
  • En sikker og god vei ut mot fulltekstpublisering av offentlig journal. 
  • Automatisering av datafangst direkte til ditt Sak/Arkiv.
  • Saksbehandling gjennom arbeidsprosess og med automatisering av utsendelser der likhetsprinsippet overholdes. 

Velkommen til gratis webinar om automatisering av innsyn!

Webinaret gjennomføres på MS Teams, det sendes ut lenke etter påmelding.

Registrer deg her: