<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1105800979812428&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Gratis webinar | 14. oktober kl. 12:00 - 12:30

Er din kommune klar for å høste gevinster av Elements eByggesak?

I dette webinaret gir vi deg en smakebit av sentral funksjonalitet i Elements eByggesak og hvordan det vil gjøre byggesaksbehandlingen mer systematisert og effektiv. I tillegg vil vi gå igjennom de viktigste gevinstene kommunene kan forvente ved å ta i bruk løsningen.

I løpet av høsten skal ByggSøk stenges. Samtidig omstiller byggenæringen seg til nye digitale søknadsløsninger, og kommuner som har anskaffet eByggesak kan vente seg store gevinster ved digital import av søknader. Rett rundt hjørnet er også en oppdatert versjon av eByggesak-standarden, og Elements eByggesak skal utvides med ny og spennende funksjonalitet. Sikri intensiverer nå arbeidet for å eliminere tidstyver og skape en enklere arbeidshverdag for landets byggesaksbehandlere.


Dette får du vite mer om:

  • Sentrale gevinster ved bruk av Elements eByggesak
  • Digital import av eByggesøknader – validerte søknader rett inn i arbeidsflaten.
  • Effektiv arbeidsflyt med milepæler og sjekklister.
  • Automatisk registeroppdatering til blant annet KOSTRA og Matrikkelen.


Webinaret passer for alle som jobber med byggesak, klage og tilsyn i kommuner. I tillegg vil det være av interesse for beslutningstakere for anskaffelse av fagsystemer for byggesaksbehandling.

Webinaret foregår over Zoom.


Velkommen til webinar om Elements eByggesak!

Registrer deg her: