<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1105800979812428&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Gratis webinar | 25. februar kl. 10:00 - 10:30

Hvordan håndtere innsyn

Kjetil Odin Johnsen vil ta oss med på en liten gjennomgang av hvordan innsyn skal håndteres etter personvernlovgivningen. 

Personvernet skal være transparent, noe som innebærer at borgere skal informeres om hvorfor og hvordan opplysningene behandles – i alle behandlingene. I tillegg kan borgere be om innsyn i de aktuelle opplysningene.

Dette vil du lære mer om: 

  • Håndtering av innsyn etter personopplysningsloven
  • Automatisering av innsynsbehandlingen
  • Hvilke verktøy som egner seg til en slik behandling

Velkommen til gratis webinar om innsyn! 

Webinaret gjennomføres på MS Teams, det sendes ut lenke etter påmelding.

Registrer deg her: