<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1105800979812428&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Gratis webinar | Onsdag 26. august klokken 09:00 – 10:00

Datafangst og saksbehandling fra Office 365

I dette webinaret viser vi deg hvordan Elements Sak/Arkiv samspiller med Office 365.

Innebygd arkivering er noe både vi og Arkivverket er opptatt av. Koblingene mellom de systemene vi bruker må være solide og enkle å bruke. Microsoft sin standard software er utbredt i offentlig sektor. Disse løsningene er tett integrert med Elements Sak/Arkiv.

Dette får du vite mer om:

  • Innholdet i Elements Office Toolbox
  • Mulighet for arkivering fra sky til sky
  • Forenklet saksbehandling direkte fra word
  • Samhandling i Teams med kobling til arkiv
  • Hvordan sikre god samskriving

Webinaret er for alle som ønsker å forenkle arbeidshverdagen og samtidig sikre riktig arkivering.

Webinaret foregår over Zoom

Velkommen til webinar om Elements Office Toolbox!

Registrer deg her: