<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1105800979812428&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Gratis webinar | 10. mars kl. 10:00 - 10:30

Hvor er personvernombudet?

Arbeidet med personvern krever riktig kompetanse. Det kan være krevende for hver enkelt virksomhet å finne riktig kompetanse til å drive dette sentrale arbeidet. 

Som personvernombud skal en kontrollere overholdelsen av personvernforordningen og være en rådgiver og en pådriver i personvern for ansatte og innbyggere. 

Dette vil du lære mer om: 

  • Hva er personvernombudets rolle og funksjoner?
  • Hvilken kompetanse kreves?
  • Hvilke muligheter finnes?

Velkommen til gratis webinar om personvernombudet!

Webinaret gjennomføres på MS Teams, det sendes ut lenke etter påmelding.

Registrer deg her: