<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1105800979812428&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Gratis webinar | 24. mars kl. 10:00 - 10:30

Hvordan sladde trygt og effektivt?

Offentlig sektor har en rekke krav som skal følges. Herav alle krav som offentleglova stiller. Det betyr at innbyggere og næringsliv kan ha rett til innsyn i deler av innholdet. 

Private virksomheter har også dokumenter de gjerne vil skjerme deler av innholdet i. Vi deler ofte digitalt om vi er offentlig eller privat sektor. Dermed er det behov for effektive og sikre verktøy som kan hjelpe oss med å sladde innhold som skal unntas fra innsyn. 

Dette vil du lære mer om: 

  • Hvordan sensurere informasjon trygt og effektivt?
  • Hvilke verktøy trenger du til dette arbeidet?
  • Hvordan kan kunstig intelligens benyttes?

Velkommen til gratis webinar om trygg og sikker sladding!

Webinaret gjennomføres på MS Teams, det sendes ut lenke etter påmelding.

Registrer deg her: