<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1105800979812428&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Gratis webinar | 15. april kl. 10:00 - 10:30

Veien fra lokalt datarom til skyen!

De systemene vi bruker hver dag på jobb er ikke lenger kun et verktøy, de er helt sentrale for å kunne tilby dagens innbyggere de tjenestene som forventes. Vår arbeidshverdag har også endret seg, ikke minst i den perioden vi er midt inne i med økende bruk av hjemmekontor. Systemene må være tilgjengelige, sikkerheten ivaretas og endringer må skje fort slik at man følger med i den digitale utviklingen. 

Hva er gevinstene med å flytte systemene fra det lokale datarommet til skyen? 

Dette vil du lære mer om: 

  • Hva ligger av gevinster med skytjenester?
  • Hvilke konkrete gevinster oppnås med å flytte Elements Sak/Arkiv og Elements eByggesak ut i skyen?
  • Hvilken metodikk benyttes for å gjøre overgangen trygg og god?


Velkommen til gratis webinar om mulighetene i skyen!

Webinaret gjennomføres på MS Teams, det sendes ut lenke etter påmelding.

Registrer deg her: