<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1105800979812428&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Gratis webinar | 21. april kl. 10:00 - 10:30

Vil du møte vår robot? Han jobber i arkivet!

Vi mennesker rekker ikke over alle de arbeidsoppgavene som er forventet fra oss i den tidsalderen vi lever i. Ei heller ansatte i arkivene i offentlig sektor. Derfor er automatisering helt nødvendig. Roboter skal ikke erstatte, men hjelpe arkivaren. 

Vi i Sikri har jobbet sammen med kunder og vår samarbeidspartner, Best of Breed og kan nå tilby RPA gjennom vårt åpne API. Det gir helt unike muligheter. 

Dette vil du lære mer om: 

  • Hva er RPA?
  • Hvilke gevinster gir RPA med bruk av API?
  • Hvilke standardtjenester kan vår robot gjøre for deg?
  • Hvordan kommer du i gang?


Velkommen til gratis webinar om å få en robot som hjelper i arkivet!

Webinaret gjennomføres på MS Teams, det sendes ut lenke etter påmelding.

Registrer deg her: