<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1105800979812428&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Nettkurs Elements Møte

Nettkurs over Zoom
3. november 2020

På dette nettkurset vil du lære alt som skjer før, under og etter et møte ved bruk av Elements Møte.

Nettkurs i Elements eByggesak

Nettkurs over Zoom
10. november 2020

På dette nettkurset kan du få inspirasjon til hvordan kommunen kan jobbe effektivt og systematisk med digital byggesaksbehandling.

Nettkurs Dokumentmaler for Elements

Nettkurs over Zoom
11. november 2020

Dette nettkurset gir deg en god gjennomgang av hvordan dokumentmaler er bygd opp og hva som er viktig å huske på når man arbeider med maler i Elements.

Webinar Uttrekk og avlevering i ESA

Gratis webinar over Zoom
25. november 2020

I dette webinaret går vi igjennom våre anbefalte steg ved en Noark 5 avlevering fra ESA, fra planleggingen til selve avleveringen.