<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1105800979812428&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Nyheter i Elements OnPrem

MS Teams
Torsdag 27. januar kl 10:00 - 11:00

Gratis webinar | Vi ser på hva som er nytt i siste hovedrelease av Elements for dere som har lokal drift (OnPrem)

Brukerforum Elements eByggesak

MS Teams
Torsdag 10. februar kl 10:00 - 12:00

Brukerforum Elements eByggesak | Vi ser på hva som har kommet av ny funksjonalitet i Elements eByggesak og hva som kommer fremover. Vi skal også se nærmere på overføring av matrikkelinformasjon via FIKS IO og status rundt digital byggesøknadsløsning. Velkommen til gratis brukerforum for alle eByggesak-kunder.

Nyheter i Elements Cloud

MS Teams
Tirsdag 22. februar kl 10:00 - 10:30

Gratis webinar | Med saksbehandling, herav byggesaksbehandling og arkivering som tjenester i sky, blir veien kort fra ting er utviklet og testet til dere kunder har endringene i bruk. Vi viser dere nyheter!