<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1105800979812428&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Tjenester for bedre arkiv

MS Teams
Torsdag 22. september kl 10:00 - 10:30

Gratis webinar | Det finnes mange muligheter for å redusere manuelt tidkrevende arbeid. I dette webinaret ser vi nærmere på muligheter for automatisering og andre tjenester som kan være nyttige for arkivet. Velkommen!

Nyheter i Elements Cloud - September

MS Teams
Torsdag 29. september kl 10:00 - 10:30

Gratis webinar | Med saksbehandling, herav byggesaksbehandling og arkivering som tjenester i sky, blir veien kort fra ting er utviklet og testet til dere kunder har endringene i bruk. Vi viser dere nyheter!

Levende arkivplan

MS Teams
Torsdag 13. oktober kl 10:00 - 10:30

Gratis webinar | Lær om hvordan virksomheten kan organisere arkivplanen etter systemer og benytte dynamiske felter for å nyttiggjøre opplysningene som legges inn om systemene. Velkommen!