<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1105800979812428&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Spar tid med effektiv møtebehandling

MS Teams
Torsdag 23. september kl 10:00 - 10:30

Gratis webinar | Hvilke gevinster oppnås ved å ta i bruk Elements økosystem for møtebehandling? Vi ser på hvordan integrasjonen mellom Elements Møte og FirstAgenda Prepare gir mer effektiv utarbeidelse og publisering av møtepapirer.

Innføringsplan internkontroll

MS Teams
Tirsdag 28. september kl 10:00 - 10:30

Gratis webinar | Hvordan bør kommunen planlegge og gjennomføre internkontroll i henhold til kommunelovens krav? Vi har laget en innføringsplan, og ser på hvordan kommunen sikrer seg nødvendig oversikt over status for måloppnåelse og risiko. Dette webinaret ble også holdt 16. september.

Brukerforum Elements eByggesak

MS Teams
Tirsdag 28. september kl. 10:00 - 12:00

Brukerforum Elements eByggesak | Vi i Sikri har et brukerforum for alle våre kunder innen byggesak. Denne gangen er også KS og DiBK invitert med. Velkommen til alle dere som benytter Elements eByggesak. Vi ser frem til å presentere nyheter for dere og til en god og åpen dialog om veien videre.

Bedre administrasjon av politiske møter

MS Teams
Torsdag 30. september kl 10:00 - 10:30

Gratis webinar | Hvilke gevinster oppnås ved å ta i bruk Elements økosystem for møtebehandling? Vi ser hvordan integrasjonen mellom Elements Møte og FirstAgenda Live kan forenkle gjennomføring og etterarbeid tilknyttet politiske møter.

Fra monolitt til mikrotjenester

MS Teams
Torsdag 7. oktober kl 10:00 - 10:30

Gratis webinar | Vi ser på reisen fra tradisjonell til moderne arkitektur i Elements. Hvordan påvirker dette din hverdag som bruker av Elements? Hva innebærer overgangen fra lokal installasjon til sky?

Nyheter i Elements Cloud - Oktober

MS Teams
Onsdag 27. oktober kl 10:00 - 10:30

Gratis webinar | Med saksbehandling, herav byggesaksbehandling og arkivering som tjenester i sky, blir veien kort fra ting er utviklet og testet til dere kunder har endringene i bruk. Vi viser dere nyheter