<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1105800979812428&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Kommune plikter - aktørplikt

MS Teams
Torsdag 4. mars kl. 10:00 - 10:30

Gratis webinar | Visste du at kommunen har fått nye internkontrollregler fra 1. januar 2021? Har du lyst å lære mer om hva det betyr og hvordan disse praktisk kan håndteres?

Hvor er personvernombudet?

MS Teams
Onsdag 10. mars kl. 10:00 - 10:30

Gratis webinar | Arbeidet med personvern krever riktig kompetanse. Det kan være krevende for hver enkelt virksomhet å finne riktig kompetanse til å drive dette sentrale arbeidet. Vi peker på mulighetene som finnes.

Nettkurs Elements godkjenning

MS Teams
Torsdag 11. mars kl. 09:00 - 11:00

Nettkurs | Vi har fått innspill fra flere av dere om å holde et nettkurs i den nye godkjenningsflyten i Elements. Den benyttes både i Sak/Arkiv og i eByggesak. Kurset passer derfor til begge målgruppene og både til systemansvarlig, arkivar, leder og saksbehandler.

Hvordan sladde trygt og effektivt?

MS Teams
Onsdag 24. mars kl. 10:00 - 10:30

Gratis webinar | Har du kontroll på sladding av dokumenter? Vet du hva som kreves av verktøyene for at de skal være gyldige? Har du behov for å effektivisere dette arbeidet og samtidig være trygg på at sladdingen holder seg? Bli med oss på webinar, så viser vi deg.

Jeg skjønner ikke hva du mener!

MS Teams
Torsdag 22. april kl. 10:00 - 10:30

Gratis webinar | Har du fått et brev fra din kommune eller en annen offentlig virksomhet og ikke forstått helt hva innholdet betydde? Det har direkte gevinster for både innbygger og virksomheten at språket er klart og forståelig. Vi gir deg en innføring i hva klart språk er og hvordan vi kan jobbe sammen for å få dette til.