<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1105800979812428&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Brukerforum eByggesak

MS Teamd
Tirsdag 15. juni kl. 10:00 - 12:00

Brukerforum Elements eByggesak | Vi inviterer alle våre kunder av eByggesak til vårt brukerforum. Dine innspill er viktige for oss!

Forvirret over begrepsbruket i arkivverden?

MS Teams
Tirsdag 15. juni kl. 12:00 - 12:30

Gratis webinar | Bli med oss på en liten rundtur i arkivets verden. Vi hjelper deg med å få kontroll på sentrale ord og begreper.

Sjekklister eByggesak - hjelp eller tvangstrøye?

MS Teams
Onsdag 16. juni kl. 10:00 - 11:00

Gratis webinar | Sjekklistene i eByggesak er en vesentlig del av den nasjonale kravspesifikasjonen. Vi i Sikri har med oss DiBK i dette gratis webinaret der vi reflekterer og deler tanker om veien videre med disse sjekklistene.

Nyheter i Elements Cloud

MS Teams
Torsdag 17. juni kl. 10:00 - 10:30

Gratis webinar | Med saksbehandling, herav byggesaksbehandling og arkivering som tjenester i sky, blir veien kort fra ting er utviklet og testet til dere kunder har endringene i bruk. Vi viser dere nyheter.