Samsvar Valgsikkerhet

MS Teams
Tirsdag 20. juni kl 10:00 - 10:30

Gratis webinar | Få en praktisk innføring i hvordan kommunen og fylkeskommunen kan gjøre risikovurdering og test i forbindelse med kommunestyre- og fylkestingsvalget. Velkommen!

Nyheter i Elements Cloud - August

MS Teams
Tirsdag 22. august kl 10:00 - 10:30

Gratis webinar | Med saksbehandling, herav byggesaksbehandling og arkivering som tjenester i sky, blir veien kort fra ting er utviklet og testet til dere kunder har endringene i bruk. Vi viser dere nyheter!