<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1105800979812428&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) og beredskapsøvelser

MS Teams
Torsdag 9. februar kl 10:00 - 10:30

Gratis webinar | Få en praktisk innføring i hvordan kommunen og fylkeskommunen kan gjøre risikovurdering og test i forbindelse med kommunestyre- og fylkestingsvalget. Velkommen!

Komplett søknad ved første forsøk

MS Teams
Onsdag 15. februar kl 9:00 - 9:45

Gratis webinar | Sikri og Rana kommune er invitert med på webinar hos Byggesøknaden for dialog rundt komplett digital byggessøknad. Hva kan søker selv gjøre for optimal fremdrift i bygesaksbehandlingen? Velkommen til gratis webinar hos Byggesøknaden (ekstern link)

Universell utforming med Elements

MS Teams
Fredag 17. februar kl 10:00 - 10:30

Gratis webinar | Vi gir en oppdatering om status og dokumentasjon for universell utforming i Elements publikum. Du får også informasjon om utforming av dokumenter, dokumentmaler, gyldige PDF format og hva vi i Sikri kan bidra med for å møte kravene i utvidet forskrift om universell utforming. Velkommen!

Bedre systemforvaltning

MS Teams
Tirsdag 21. februar kl 10:00 - 10:30

Gratis webinar | IT Systemer og applikasjoner i en virksomhet er omfattet av krav til personvern, arkivplan, IKT sikkerhet, universell utforming og kontraktsmessige forhold. Vi viser hvordan nødvendig oppfølging og dokumentasjon blir langt enklere med Samsvar systemforvaltning. Velkommen til gratis webinar!

Nyheter i Elements cloud - Februar/Mars

MS Teams
Torsdag 2. mars kl 10:00 - 10:30

Gratis webinar | Med saksbehandling, herav byggesaksbehandling og arkivering som tjenester i sky, blir veien kort fra ting er utviklet og testet til dere kunder har endringene i bruk. Vi viser dere nyheter!