<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1105800979812428&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hva er nytt i siste versjon av Elements?

Gratis webinar over Zoom
13. august 2020

I dette webinaret viser vi deg hva som er nytt i vårens hovedrelease av Elements for dere som har lokal drift (OnPrem).

Datafangst og saksbehandling fra Office 365

Gratis webinar over Zoom
26. august 2020

I dette webinaret viser vi deg hvordan Elements Sak/Arkiv samspiller med Office 365.

Hvordan kan ESA ivareta bevarings- og kassasjonsplanen?

Nettkurs over Zoom
24. september 2020

En god utarbeidet bevarings- og kassasjonsplan skal hjelpe virksomheten med rutiner rundt kassasjon. Men hvordan kan en slik plan integreres i ESA?

Hvordan kan Elements ivareta bevarings- og kassasjonsplanen?

Nettkurs over Zoom
24. september 2020

På dette nettkurset vil vi først se nærmere på begrepene bevaring og kassasjon, hva dette innebærer for virksomheten samt hvilke lovverk og forskrifter man bør kjenne til.