<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1105800979812428&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Datafangst og saksbehandling fra Office 365

Gratis webinar over Zoom
29. september 2020

I dette webinaret viser vi deg hvordan Elements Sak/Arkiv samspiller med Office 365.

Er din kommune klar for å høste gevinster av Elements eByggesak?

Gratis webinar over Zoom
14. oktober 2020

I dette webinaret viser vi deg sentral funksjonalitet i Elements eByggesak og hvordan det vil gjøre byggesaksbehandlingen mer systematisert og effektiv.

Fagdag RiskManager

Digital fagdag i RiskManager i MS Teams
16. oktober 2020

Vi inviterer til fagdag i RiskManager, en digital møteplass med inspirasjonsinnlegg fra Moss og Lillestrøm kommune. Sikri informerer om våre planer og visjoner