Skip to content
Web HERO header (65)

Tjenester

Vi hjelper dere fra start til mål

TOUCH
Rådgivning
Rådgivning

Økt gevinstrealisering gjennom trygg ledelse, rådgivning og teknisk bistand

TOUCH
Opplæring
Opplæring

Tilpass opplæringen til virksomhet og organisasjon og kombinere ulike opplegg for best resultat

TOUCH
Automasjon
Automasjon Automatisering av rutineoppgaver frigjør tid til andre oppgaver
TOUCH
Personverntjenester
Personverntjenester

Personvernombud, risko- og sårbarhetsanalyser, behandlingsprotokoller og annet personvernarbeid

TOUCH
Arkivuttrekk
Arkivuttrekk

Gjennomføring av uttrekk, avlevering og deponering av arkiv