Skip to content
Anne Mette Havaas12.10.22 10:183 min read

Automatiser tidkrevende søknadsprosesser – nå!

Med smart digitalisering behandler Arbeidstilsynet nå byggesøknader på et par minutter. Inntil nylig var behandlingstiden fire til tolv uker. Nå må vi jobbe for at dette blir normen.

De av oss som er gamle nok til å huske et liv uten nettbank, ønsker seg neppe tilbake til tiden da man brukte tid på å betale regninger ved fysisk oppmøte i nærmeste filial. Vi savner ikke å knote med en faksmaskin, heller.

Snart kan vi komme til å se tilbake på dagens ventetid for saksbehandling i offentlig forvaltning med samme mistro, for nå er offentlige søknadsprosesser i ferd med å gjennomgå en tilsvarende effektivisering.

Det siste året har Sikri bistått Arbeidstilsynet med utvikling av en ny, digital søknadsbehandling for bygging av arbeidslokaler. Resultatene er slående – der en før brukte opptil 12 uker på å behandle en søknad, kan man i dag få svar på minutter. 

I årene fremover kan dette bli standard for mange søknadsprosesser. Spiller vi kortene våre riktig, kan selskaper og privatpersoner nyte godt av raskere fremdrift i prosjekter, samtidig som det offentlige vil bruke mindre ressurser på manuell søknadsbehandling.

Dette krever riktignok at vi setter inn støtet. For hvis ikke vi bestemmer oss for at automatisert behandling skal være standard der det er mulig, vil denne suksesshistorien fra bygg- og anleggssektoren bli et enslig eksempel på hvor effektivt søknader kan behandles i et moderne og digitalisert samfunn.

Skal vi oppnå tilsvarende resultater på andre saksområder, så må vi satse. Og vi må begynne nå.

Automatisert samtykke forenkler

Den enorme tidsbesparelsen er resultatet av et tett samarbeid mellom utviklere i Sikri, staten, kommuner, KS, leverandører og byggenæringen. Endringene vi snakker om, kan oppsummeres slik:

Tiltakshavere – selskapet eller personene som er juridisk ansvarlige for gjennomføringen av et bygg- og anleggstiltak – er nødt til å søke Arbeidstilsynet om tillatelse hvis de skal bygge eller bygge om arbeidslokaler. 

Tidligere fylte disse et eget søknadsskjema i PDF-format, som de så sendte inn manuelt via Altinn, eller som brev. Søknaden ble så behandlet manuelt, med en forventet behandlingstid på et sted mellom fire og tolv uker. I mellomtiden var søkeren pent nødt til å vente.

Denne prosessen hører heldigvis historien til. Når man i dag har fått redusert saksbehandlingen betraktelig, er det fordi næringslivet og det offentlige i felleskap har utviklet en digital løsning som lar tiltakshavere fylle ut en egenerklæring før de søker om tillatelse. Når søkere prosjekterer i henhold til Arbeidstilsynets aksepterte løsninger, vil søknaden bli godkjent automatisk, med svar i løpet av et par minutter.

Resultatet? Mindre saksbehandling for Arbeidstilsynet, raskere og mer forutsigbare prosesser for næringen, noe som igjen bidrar til å holde tidsbruk og kostnader nede i komplekse byggeprosjekter.

En vinn-vinn-situasjon for alle involverte, med andre ord, og et godt eksempel på fremskrittene vi kan få til med gode offentlig-private samarbeid – og smart bruk av data. Nå gjelder det å bygge videre på suksessen.

Norge kan få opp farta

Siden prøvetiden for løsningen begynte i mai 2021, har over 170 søkere fått automatiske svar på søknadene sine.

Tilbakemeldingene fra testbrukerne har vært positive. Næringslivet og det offentlige både kan og bør jobbe for at godkjenning på minuttet nå blir normen. Når man vet hvor fort noe kan gå, blir det som kjent litt vanskeligere å akseptere venting. Dette vet alle som har prøvd å strømme en film eller plate på dårlig bredbånd. Eller å lage popkorn uten mikrobølgeovn. Vi venner oss fort til effektive prosesser. Og frustrasjonen gjør seg raskt meldende hvis vi må vente.

Redusert ventetid for søknadsbehandling handler om å tilrettelegge for innovasjon, men det handler også om å øke Norges konkurransekraften som land.

Derfor haster det å rulle ut digitale egenerklæringer og automatisert saksbehandling alle steder der det er hensiktsmessig og mulig. Et naturlig sted å starte vil være å transformere innsendingen og behandlingen av kommunale byggesøknader gjennom Direktoratet for byggkvalitet (DiBK). Kommunene er klare, og vi i Sikri er klare til å jobbe frem flere smarte søknadsløsninger – i samarbeid med næringslivet og det offentlige.

Lykkes vi med å få opp tempoet i flere saksområder, vil vi om få år se tilbake på ventetidene i 2022 og måpe.

Les mer om hvordan vi tilbyr søknadsløsning for tiltakshaver gjennom vårt søsterselskap Ambita

avatar

Anne Mette Havaas

Head of Strategy Public

RELATERTE INNLEGG