Skip to content
Anne Mette Havaas20.05.20 16:281 min read

Sikri - en partner i vekst også i nedgangstider!

Sikri har kjøpt opp PixEdit. PixEdit har en markedsledende posisjon innenfor skanning software, datafangst, digitalisering og optimalisering av dokumenter i Norge og Norden. 

Sikri har en veletablert posisjon i en offentlig virksomhet bl.a. gjennom Sak/Arkiv systemet Elements. Sikri er et nyetablert selskap med over 20 års historikk og ble etablert som følge av fusjonen mellom EVRY og Tieto, da EVRYs enhet for sak- og arkivtjenester som etter pålegg fra konkurransetilsynet måtte selges. Enheten ble solgt til Karbon Invest AS som største aksjonær og dannet som selskapet Sikri AS.

Daglig leder i PixEdit, Anders Alvsåker er svært glad for oppkjøpet og har store ambisjoner videre:

– Vi i PixEdit gleder oss til å bli del av noe større. Software huset Sikri har store ambisjoner for å tilby produktene som trengs for å sikre effektive, trygge og innovative softwareløsninger i offentlig sektor i Norge og Norden. At vår partnerskapsmodell og produkter nå skal få Sikri i ryggen, og at vi sammen skal vokse, har jeg stor tro på.

Sikri på sin side mener at PixEdit passer perfekt inn som en del av porteføljen. I følge Moulin har situasjonen rundt Korona-pandemien endret markedet:

– Sikri skal være den fremste leverandøren av software i offentlig sektor. Til nå har det vært mye fokus på struktur og trygghet. Den neste satsingen blir å gjøre produktene smartere og mer effektive. Her blir PixEdit sine tjenester en sentral komponent.

Digitaliseringen har skutt fart som følge av Korona-situasjonen i både offentlig- og privat sektor. Dette skal vi møte med nye produkter og tjenester, sier Moulin.

avatar

Anne Mette Havaas

Head of Strategy Public

RELATERTE INNLEGG