Skip to content
her er aikivaren
Anne Mette Havaas16.03.21 16:252 min read

Her er Aikivaren

Få andre yrker i Norge står overfor en større omstilling.

Omstilling er en dekkende beskrivelse for en typisk arkivar i dag.

- I et samfunn der digitalisering og digital endring er altoverskyggende, spiller arkivaren en avgjørende rolle for innovasjon, og for å sikre etterrettelighet i arbeidet og oppgaver som utføres, sier Nicolay Moulin i programvareselskapet Sikri.

Selskapet er en stor leverandør til offentlig sektor, og har derfor god kjennskap til sektorens mange krav og spennende muligheter i årene som kommer. Med det som bakteppe mener Moulin at arkivaren har en av samfunnets viktigste og mest fascinerende oppgaver.

- Arkivaren skal ta vare på våre minner, og legge til rette for at fremtiden får tilgang til vår kollektive hukommelse. Det er derfor en stor fordel at arkivarer liker kontroll, struktur, og er kjent for å ha orden i eget hus, sier han.


Sikri har publisert et gratis faktahefte om hva som skjer når arkivaren og kunstig intelligens finner hverandre.

Les om Aikivaren her

Automatisering og kunstig intelligens

- Innføringen av ny teknologi og behovet for å skape smartere prosesser er en gylden anledning for arkivaren å finne sin fortjente strategiske plass i organisasjonen, sier Moulin.

Fagfeltet er særlig viktig i en tid der kravene om digital endring brer om seg. Det er de siste årene innført mange fagsystemer i offentlig sektor som er med på å fortelle historien til organisasjonen. Dataene fra disse skal arkiveres på lik linje med diskusjoner som foregår i sosiale medier.

- Kunstig intelligens trekkes derfor frem som sentralt for å løse kommunale utfordringer som økte utgifter og lavere inntekter, for å møte fastsatte bærekraftmål, og for å håndtere eldrebølgen.

Automatisering og kunstig intelligens

Fremtidens verdier for Norge ligger i forvaltning og utnyttelse av data, og det fordrer en aktiv tilnærming til innsamling, strukturering og deling av data fra offentlig sektor. Kombinert med kunnskap og gode innovasjonsprosesser gir AI evnen til å levere stadig bedre offentlig tjenesteyting til lavere kostnad og med bedre brukerretting og kontrollmulighet. 

- Arkivfaget er viktig når vi skal høste verdien av data, og skape nye arbeidsplasser i tiden fremover. Data skal deles, og det skal komme samfunnet til gode.

Han peker på at visjonen om 24/7-kommunen er enklere å oppnå når arkivaren har kontroll på informasjon i sanntid. Arkivfaget vil bli et område i vekst, om fagpersonene dikterer fremfor å bli diktert.

- Den gode arkivaren er kjernen i automasjons- og prosessforbedringer, og navet i all informasjonsflyt i en organisasjon. Vedkommende må sitte tett på ledelsen, og være en bærebjelke i hvordan virksomheten er bygd opp, sier Moulin.

Arkivaren må diktere utvikling

AI er ikke er en ny teknologi. En stadig utvikling innen algoritmer, tilgang til enda større datamengder, og at regnekraft er billig har gitt en utvikling som har skutt fart. Samtidig har det eksponert behovet for at mennesker må tilføres kompetanse. Etiske retningslinjer må moderniseres. Lovverket må oppdateres.

- I et debatt der den ene delen heier på teknologiens muligheter og den andre stiller kritiske spørsmål, må arkivaren være fornuftens apostel. Hen må vise frem de gode og trygge kompromissene, sier Moulin.

Kampen mot vindmøller fører aldri frem, fremhever Moulin som mener arkivaren nå må stille seg følgende spørsmål:

  • Hvordan løfte blikket og bidra til å skape bedre prosesser?
  • Hvilke muligheter oppstår når tilgjengelig informasjon kan brukes bedre?
  • Hvordan utfordre status quo? Hvordan kan ting gjøres bedre?
  • Hvordan bruke teknologi for å spare tid og fjerne manuelle frustrasjoner?
  • Hvordan få større myndighet gjennom å ta ansvar for de riktige områdene?

 

Automatisering er en megatrend for arkivarer.
Sjekk ut vårt spennende webinar om emnet her.

avatar

Anne Mette Havaas

CMO Sikri Group

RELATERTE INNLEGG