Skip to content
Anne Mette Havaas03.05.21 08:153 min read

Verdiskaping med data som ressurs!

I drøye 17 måneder har Nicolay Moulin ledet programvarehuset Sikri. Selskapet har vokst i både størrelse og omsetning. Helt fra barneskolealder har Moulin vært opptatt av samfunnsvitenskap. Som 12- åring var han med på å starte de unges kommunestyre i sin hjemkommune Porsgrunn. Vi gir deg et nærmere møte med den smilende og kunnskapsrike administrerende direktøren. 

Det er med begeistring og entusiasme at Nicolay møter sine ansatte i Sikri og Ambita etter at kjøpet ble offentliggjort mandag 19. april. På grunn av den pågående pandemien møter han dem på teams. Budskapet er hvordan vi nå står enda sterkere til å være med i det viktige arbeidet med å utvikle nye tjenester og skape varige, bærekraftige verdier for enkeltmennesker, offentlig sektor og private bedrifter. 

Nicolay Moulin er 43 år, har kone og to sønner på 11 og 13 år. Han er en engasjert far både i foreldreutvalg på skolen og i barnas fritidsaktiviteter. Livet som CEO er hektisk og tidsklemma kan han kjenne på titt og ofte. Når jobben krever et ekstra løft er det godt å ha en kone som gir støtte og en liten dytt til å fortsette arbeidet med å skape en bedrift som har som motto å sikre fremtiden og bevare fortiden. 

- Hva legger dere egentlig i dette slagordet om å sikre fremtiden og bevare fortiden, Nicolay?

Vi i Sikri leverer det jeg vil betegne som forvaltningsteknologi, herav arkivløsninger til offentlig sektor som kan skape uttrekk til langtidsbevaring i henhold til dagens lovverk. Arkivets historiske verdi er noe vi ønsker å fremheve med å bevare fortiden. Dataforvaltning og bruk av data som ressurs til analyse, tjenesteutvikling, automatisering og saksbehandling, er vårt fokus på å sikre fremtiden. Jeg vil trekke frem 3 sentrale ting for å få dette til: 

  • Mennesker er nøkkelen til å både utvikle programvaren, men ikke minst å vise hva som trengs av endringer, hvordan endringer skal utføres slik at data kan benyttes i ulike teknologiske tjenester med reelle gevinster for samfunnet. Folkene er den aller største verdien i Sikri og vi har en unik kompetanse i selskapet, ikke minst etter ervervelsen av Ambita. Våre programvarer utvikles i tett dialog med kundene og vi har ambisjoner om å bli enda flinkere til å ha brukeren i sentrum gjennom hele utviklingsforløpet. Tjenestedesign mener vi er mulig å benytte også ved utvikling av hyllevare. 

  • Når data skal deles og utnyttes på tvers av instanser, offentlig og privat sektor og direkte med innbygger, skal alltid personvernet og informasjonssikkerhet være i hovedfokus. Jeg er derfor veldig fornøyd med at vi i Sikri har utviklet programvare som brukes til ROS analyser og gir virksomheten verktøy til å følge opp de krav som gjelder GDPR. Det er et viktig fundament for å kunne utnytte data til tjenesteutvikling. I midten av oktober 2020 ble Sureway og Whatif en del av Sikri. Fra før hadde Sikri en del programvare innen risk management. 1. mai 2021 lanserer vi nå en helhetlig plattform med diverse skytjenester som dekker hele spekteret innen kvalitet og internkontroll, inkludert personvern og informasjonssikkerhet. Løsningen har fått navnet Samsvar. 

  • Den teknologiske utviklingen går forrykende fort. Et programvarehus som oss må utnytte teknologien for å kunne møte morgendagens brukere. Vårt DevOps økosystem gjør oss godt rustet til å levere kontinuerlig og å møte fremtiden med de krav og behov som vil komme. Fordi applikasjonene er microservices, kan alle tjenester tas i bruk av alle produkter og vil derfor kunne benyttes i ulike løsninger som sikrer kort vei fra kundebehov til nye produkter. Dette gjelder også bruk av kunstig intelligens som er maskinlæring. Vår implementering av maskinlæring er basert på MLOps. Det vil si at utviklere og drift jobber sammen for å opprettholde tjenestenivået til modellen. Modellene er også microservices og kan dermed benyttes i alle type produkter. Det er ekstra moro for meg som CEO å se at de første modellene som er levert ut til kunder er synergier mellom utviklingsmiljøene originalt i Sikri og ervervelsen av PixEdit og Augment.

- Rekker du å ha noe direkte kundekontakt selv i din rolle som CEO? 

Ja, jeg har kundemøter og samtaler med kunder hver uke. Det er noe jeg finner veldig nyttig. Både ansatte og kunder er som min pulsklokke. Vi har vokst, faktisk blitt dobbelt så mange ansatte i selskapet samlet sett siden oppstart. Våre kunder minner oss hver dag om at vi må beholde nærheten, dialogen og fortsette med gode møteplasser, både digitalt og fysisk. Et programvarehus må utvikle løsninger med nærhet til brukeren. Det er menneskene som realiserer gevinster!

avatar

Anne Mette Havaas

Head of Strategy Public

RELATERTE INNLEGG