Skip to content
Anne Mette Havaas09.07.21 16:323 min read

Arkivaren - en forutsetning for god digital endring

Kjennskap til rammeverk og metoder er kritisk før det pøses på med ny teknologi.

- Kunstig intelligens kan hjelpe flinke folk løse oppgaver raskere og bedre, innleder Fredrik B. Werpen. Han er forretningsutvikler for kunstig intelligens i Sikri.

Han kom inn i Sikri i 2020 da AI-selskapet Augment ble innlemmet i programvarehuset. Oppkjøpet var del av strategien om å tilby offentlig sektor de mest brukervennlige og smarte løsningene for dokumenthåndtering og effektiv saksbehandling.

Werpen har bakgrunn fra jussen og har selv jobbet hos kommuneadvokaten i Drammen. Der erfarte han blant annet at ulike offentlige virksomheter hadde til dels ulike rutiner og brukte forholdvis mye tid på manuelt å sladde dokumenter. Denne erfaringen var noe av inspirasjonen til blant annet en AI-basert sladdeløsning.

- Det finnes mange bruksområder for en slik løsning, som å få ned arbeidsbyrden blant annet knyttet til innsynsbegjæringer. Vi tilbyr et intelligent og mer automatisert alternativ.

 

Sikri har publisert et gratis faktahefte om hva som skjer når arkivaren og kunstig intelligens finner hverandre. 

Les om Aikivaren her

Arkivaren er nøkkelperson

Werpen er tydelig på at der AI-teknologien er nå, er den ikke i stand til å erstatte det menneskelig skjønn.

- AI og automatisering fjerner gjentagende prosesser som mennesker ikke behøver dyp kunnskap for å behandle. Dermed kan menneskene fokusere på oppgavene der deres ferdigheter kommer til bedre nytte.

For å lykkes med AI i forvaltningen må de som sitter på sak og arkiv være med i førersetet.

- Vi kan ikke pøse på med ny teknologi uten å forstå rammeverket eller metodikken. Derfor er arkivaren en av premissleverandørene, og en viktig bidragsyter i utviklingen av teknologen. På det området vi snakker om her, vil arkivaren måtte stå for kvalitetskontrollen for hvordan teknologi kan bidra til å sikre fortiden og samtidig vise vei for hvordan den kan benyttes i fremtiden, sier Werpen.

Jobber med enorme tekstmengder

Løsningene som Werpen har vært med på å utvikle handler i hovedsak om å forstå tekst. De mulighetene løftes til et nytt nivå nå som hans tidligere selskap er en del av Sikri. Når AI kan skjønne det som kommer inn av tekst, har teknologien potensialet til å eksempelvis kategorisere og fordele dokumenter på en hensiktsmessig måte, eller hente ut ønsket metainformasjon. Dermed blir det et viktig støtteverktøy for å automatisere.

- Teknologien vil bli stadig mer nyttig i takt med at vi slipper den løs på større og mer krevende oppgaver.

Viktig med kompetanseheving

Werpen bemerker at fordi mer legges i skyen, blir det enklere å forenkle arbeidsprosessene og implementere teknologi som AI og maskin læring. Et annet viktig bidrag er god og riktig opplæring av fagpersonene i offentlig sektor.

- Ofte kan teknologien ligge foran reglene og det generelle kompetansenivå. Jeg opplever at det er stor lærevillighet dere ute. Man ser behovet for å ha et godt kunnskapsnivå rundt AI slik at fagfolkene både kjenner begrensningene, og kan se mulighetene for å bruke teknologien smart. Jo flere vi er med en felles forståelse, jo lettere er det å få frem løsninger som er enkle å bruke.

Derfor snakker han varmt om viktigheten av arenaer og fora der kunnskap, erfaring og beste praksis kan deles.

- Her er det viktig med et samspill mellom oss som leverandører, og arkivaren som ekspertene i sitt fag. Det samarbeidet er viktigere enn noen gang, sier Werpen.

Norske arkivarer er nysgjerrige og ivrige

Werpen beskriver den norske arkivaren som faglig strek og samtidig åpen for å vurdere nye løsninger.

- Jeg opplever arkivaren som veldig nysgjerrig på teknologien, og ivrig etter å finne ut hvilke områder kunstig intelligens kan anvendes på.

Han mener endringsviljen er avgjørende for arkivarfaget inn i fremtiden.

- Arkivaren har allerede vært gjennom store digitaliseringsprosesser, og fremover vil veldig mye handle om teknologi. Det har gått raskt fra papir og perm til sky, påpeker han.

Det neste logiske skrittet er kunstig intelligens. Werpen mener magien oppstår når teknologi treffer fagkompetanse, det er har man kan oppnå nyttig effekt.

- Det er en utrolig fin symbiose når en teknolog og fagekspert sammen kommer opp med innovasjon som kan løse krevende krav til prosess og dokumentasjon.

 

Automatisering er en megatrend for arkivarer.
Sjekk ut vårt spennende webinar om emnet her.

avatar

Anne Mette Havaas

CMO Sikri Group

RELATERTE INNLEGG