Skip to content
Anne Mette Havaas17.08.21 16:331 min read

Det samskapende Agder!

Årets Arendalsuke er godt i gang. Universitetet i Agder har invitert med seg utvikler Marius Holen fra Sikri til dialog om hvordan vi samarbeider i Agder mellom Universitetet og næringslivet. 

– Vi må gjøre for å lære, sa Gørli Hanås, Viserektor for samfunnskontakt og nyskaping, Universitetet i Agder. 

Studentpraksis

Studentene ønsker å være tett på det arbeidslivet de utdanner seg til, og da er det ekstremt nyttig å ha praksis under studiene. I tillegg til arbeidserfaring er det med på å definere hva som er relevant arbeid, spesielt innenfor teknologi, forskning og innovasjon. Arbeidslivet vil endre seg fremover, og da er det ekstra viktig å få studenter inn i arbeidslivet tidlig, slik at de er godt rustet for morgendagens arbeidsliv.

Fra studier til jobb i Sikri

Marius Holen kunne fortelle at det var veldig spennende, og samtidig litt skummelt å prøve seg i arbeidslivet og løse reelle oppgaver den gang han var student ved UiA. 

Marius hadde praksisplass hos Know IT Sør og gjennomførte sin bacheloroppgave hos Sikri, om selskapets Sak/Arkiv løsning. Etter endt bachelorstudie ble Marius ansatt i Sikri og har selv fulgt opp årets studenter som utførte sin bacheloroppgave i selskapet. 

Vinn - vinn situasjon

Morten Rosenberg, Director of Marketing, Know IT Sør, forteller om store fordeler med å få studenter inn i bedriften tidlig. Hans erfaring er at studenter bidrar med ny kompetanse, er oppdatert på teknologifronten, og ofte utfordrer dem som har vært i arbeidslivet lenge.

Hallgeir Nilsen, Førstelektor, Universitetet i Agder, har i en årrekke sett hvordan praksisplasser gir stor motivasjon til læring hos studentene.

– De ser hvordan faget faktisk kan brukes til noe. Bedriftene gir relevante og utfordrende oppgaver og studentene gir full gass. Dette er en ordentlig vinn-vinn-situasjon, både for studentene og bedriftene.

avatar

Anne Mette Havaas

Head of Strategy Public

RELATERTE INNLEGG