Skip to content
Anne Mette Havaas16.02.23 10:193 min read

Digitalisering handler om mennesket!

I 20 år har jeg jobbet med digitalisering av offentlig sektor, i mange ulike roller både i offentlig sektor og som leverandør. De første 5 årene i en kombirolle med direkte utførende arbeid i sosialtjenesten i kommunen og digitalisering av de myke tjenestene. Teknologiutviklingen går veldig fort i vår verden. Effektene og gevinstene er helt avhengig av oss mennesker. 

Kommunikasjonens kraft

Når vi skal ta i bruk nye digitale løsninger, gjøre endringer på våre arbeidsprosesser og automatisere repetitive oppgaver, er det alfa og omega at vi forstår hverandre. Det ligger helt klart behov for endringer i både lovverk og rammeverk, men erfaringsmessig kan vi utnytte dagens teknologi enda bedre om vi treffer bedre i kommunikasjonen. Derfor har vi i Sikri mange møteplasser med våre kunder, og vi jobber kontinuerlig med å korte ned veien fra utvikleren til sluttbruker. Vi har erfaringer der vi ikke har truffet med våre løsninger, og det kunne vært unngått om vi hadde forstått behovene bedre. Hos oss i Sikri er kontinuerlig forbedringsarbeid sentralt for å kunne være leverandør av kjernesystemer til offentlig sektor. Det er også med på å skape en arbeidsplass som er spennende, hvor endring er en naturlig del av vår kultur. Vi må tørre å prøve og feile for å utvikle de beste digitale tjenestene sammen med våre kunder. 

Tverrfaglighet som nøkkel til sammenhengende tjenester

Samarbeid på tvers av forvaltningsnivåer er helt klart avgjørende for å kunne realisere innholdet i digitaliseringsstrategien til en samlet offentlig sektor. Både vilje til samarbeid, og økonomiske intensiver er avgjørende. I tillegg mener jeg at satsing på det tverrfaglige er helt avgjørende for å lykkes. Vi må både forstå hverandre godt på tvers av profesjoner, men ikke minst sette sammen teamene slik at spesialister slipper til innenfor sine fagfelt. I vårt programvarehus finner du derfor både eksperter på teknologi, utviklere innenfor ulike programmeringsspråk, designere, økonomer, lærere, byggesaksbehandlere, arkivarer etc.

Sikri AS er nå en del av en selskapsgruppe, Sikri gruppen, herav Ambita, Boligmappa, Virdi og Metria. Alle selskapene har en felles visjon: "Insight and interactions made effortless". Vårt felles mål er å gjøre veien kortere mellom offentlig sektor, privat næringsliv og enkelt mennesket. Vi tror at riktig og sikker bruk av data, gir effektiviseringsgevinster som samfunnet er helt avhengig av. Vi tror at menneskene er helt avgjørende for å lykkes med dette oppdraget. 

trekanten vår

Det er fortsatt mange prosesser i samfunnet som er "papirdrevne" og som vil gi enorme samfunnsgevinster ved å bli justert og digitalisert. Med vårt fokus på sammenhengende tjenester i kombinasjon med utnyttelse av moderne skyteknologi, bruk av nasjonale fellesløsninger og samarbeid med andre aktører, er vekst- og gevinstmulighetene mange. 

Ambita er eksempelvis navet i digital bolighandel. Offentlige data fra blant annet sentral matrikkel, fra kommuner, brønnøysundregistrene etc. benyttes for å tilby tjenester som meglerpakker, eTinglysing, identifisering av aktuelle prosjekter gjennom Propfinder, digital planvarsel og elektronisk byggesøknad, for å nevne noe. I sammen med flere andre leverandører og premissleverandører i offentlig sektor, har vi automatisert hele prosessen til Arbeidstilsynet knyttet til søknad om samtykke. Her benyttes byggesøknaden.no fra Ambita og NoiS og Elements eByggesak fra Sikri AS i prosessen, i kombinasjon med fellestjenester fra DiBK, Digitaliseringsdirektoratet og KS. Neste skritt er å bruke samme teknologi for å øke automatiseringsgraden i kommunens byggesaksbehandling. 

Eier du en bolig kan du laste ned Boligmappa og finne informasjon om din bolig. Ved salg av bolig endres innholdet i din boligmappe automatisk fordi en tinglyst eiendom bytter eier, og vi kan bruke offentlige data til å gjøre dette byttet automatisk. 

Fra produktdirektør til kommunikasjonsdirektør

Når vi jobber med endringsprosesser må vi også være åpne for endringer knyttet til egen rolle og utvikling. I vår satsing på å utvikle enda flere tjenester til offentlig sektor, privat næringsliv og enkelt mennesket, vil min rolle fremover være markeds- og kommunikasjonsdirektør i Sikri gruppen. Jeg vil fortsatt være dedikert opptatt av offentlig sektor og ha kontakt med dere som brenner for digitalisering. Samtidig er det på tide å slippe til andre innenfor produkt i Sikri AS. Jeg gleder meg til fortsettelsen og ser frem til gode samtaler med både kolleger, kunder, partnere og deg som ivrer etter å gjøre verden enklere med bruk av smart teknologi og endringsvilje. 

Sikri TREFFPUNKT 2023

avatar

Anne Mette Havaas

Head of Strategy Public

RELATERTE INNLEGG