Skip to content
Tonje Kristin Hokholt Nordli07.02.22 10:132 min read

Hvem bryr seg om mitt personvern?

Det er snart 4 år siden GDPR ble innført i Norge gjennom ny lov om behandling av personopplysninger. Begrepet GDPR har kanskje festet seg hos de fleste, men hva betyr det for oss?

Personopplysninger

Det er mye som defineres som personopplysninger.

Navn, bilde, epostadresser, bankdetaljer, innlegg på sosiale nettverk, medisinsk historie, eller helt ned på IP adressen på en datamaskin. Dette kombinert med krav om samtykke eller lovmessig hjemmel for å lagre informasjonen om individet, gjør det komplisert for en virksomhet å håndtere personopplysningene til deg og meg. 

Hovedprinsipper

Det er ålreit å ha kjennskap til hovedprinsippene som følger av dagens personvernlovgivning: 

  • Det skal finnes en lovhjemmel for registrering av personopplysninger. 
  • Hvis ikke det finnes en hjemmel skal samtykke innhentes fra personen, og da skal formålet for innsamling av informasjonen være kjent. 
  • Jeg som person har rett til å få innsyn i hvilke opplysninger en virksomhet har registrert om meg. 
  • Jeg kan kreve at uriktig informasjon, eller uviktig informasjon kan bli slettet fra systemet. 

Hvilke spor etterlater vi oss?

Jeg er innbygger i Norge, og for meg er det lett å se at prinsippene i personvernlovgivningen er mine rettigheter. Samtidig ser jeg at gjennom mitt eget liv, har jeg etterlatt meg mange spor i mange systemer som kan være komplisert å håndtere for en kommune eksempelvis. 

Bare for å sette det litt i kontekst. Jeg er i dag 50 år, har hus, bil, er gift, har 4 barn som har gått i barnehage og på skolen. Jeg har bodd mesteparten av mitt liv i den samme kommunen.

Personopplysninger (1)

Mine livshendelser fører til at personinformasjon om meg ender i en rekke forskjellige systemer hos både kommune, stat og helseinstitusjoner. Det kan være vanskelig for virksomheten å holde oversikt over hvor de har lagret hvilke personopplysninger. Jeg som innbygger har ikke oversikt over hvilke systemer de lagrer informasjonen i. 

Dermed kan mine rettigheter som innbygger i Norge bli svekket.

Kan vi løse disse problemene?

Ved at virksomheten får kontroll på hvor personopplysninger om meg er lagret, og at jeg som innbygger kan henvende meg på en enkel måte for å sjekke ut hvor ting er lagret, vil både kommunen eller en annen offentlig etat, og jeg som person, bli fornøyd. 

Den komplette personvernløsningen

Samsvar Personvern er en komplett personvernløsning og dekker alle krav i personvernforordningen. Gjennom rettighetsportalen får jeg som innbygger en enklere vei inn til kommunen og andre offentlige etater. 

Løsningen leveres som en skytjeneste, med enkle opplæringsfilmer. Fordi vi jobber sammen med Offentlig sektor for å lage gode løsninger, er det kort tid fra løsningen er bestilt til den er på plass og i bruk i din virksomhet. 

RELATERTE INNLEGG