Skip to content
Web HERO header (16)

Personvern

Samsvar personvern

En komplett personvernløsning

Samsvar personvern dekker alle krav i Personvernforordningen, inkludert moduler for:

  • Behandlingsprotokoller
  • Personvernerklæringer
  • Instrukser til ansatte
  • Systemoversikt og databehandlere
  • Sikkerhetsvurderinger
  • DPIA gjennomføring
  • Innsyns-rettighetsportal

Samsvar mockup

 

Gjenbruk og automasjon

Data som fylles inn i protokollene gjenbrukes i hele løsningen. Når behandlingsprotokoller opprettes genererer løsningen automatisk en personvernerklæring per behandling, en instruks til ansatte per behandling, oversikt over systemer mv.

Løsningene publiserer en egen side for de registrerte der de selv enkelt kan søke opp hvilke behandlinger dere gjør- og opplysninger om hvilke opplysninger dere benytter, hvem dere deler dem med, hva som er kilden etc. for hver behandling.

Vi har et protokollbibliotek med 400 pre-utfylte protokoller som Kunden kan benytte.  Disse er utarbeidet sammen med 30 av våre kunder, og gjør arbeidet svært mye enklere.

Nasjonalt protokollbibliotek

Samen med våre kunder har vi utviklet et sett med pre-utfylte behandlingsprotokoller, som vi kan levere som en del av Samsvar personvern. Vi har 207 protokoller for kommuner og mange for sykehus og kraftselskap, samt flere som passer for alle typer virksomheter. De pre-utfylte protokollene letter arbeidet svært mye og protokollene er svært viktige for å få personvernet til å fungerer - det er jo protokollene som har dataene dere behøver for informasjon til borgere, innsyn etc.

Aktuelle moduler

Samsvar fungerer som byggeklosser der dere kan velge modulene dere har behov for å møte regelverk dere må etterleve. Dere kan bygge videre senere slik at dere har all regelverksoppfølging på én plattform.

Personvern Komplett personvernløsning som inkluderer pre-utfylte protokoller
Systemforvaltning

All informasjon om alle systemer i ett hovedsystem - inkludert arkivplan

Mer om Samsvar systemforvaltning

Arkivplan

Systemorientert og dynamisk oppdatert arkivplan

Mer om Samsvar arkivplan

Informasjonssikkerhet

Vurdere måloppnåelse for ISO 27001 (eller tilsvarende). Tilrettelagt for risikovurdering.

Mer om Samsvar informasjonssikkerhet

Dokumenthåndtering

Utarbeide og publisere dokumenter til ansatte

Mer om Samsvar dokumenthåndtering

Avvikshåndtering

Innmelding, behandling og statistikk

Les mer om avvikshåndtering

Risikovurdering

Oversikt og rapportering på risikovurdering, tiltak og status

Mer om Samsvar risikovurdering

Sjekklister

Applikasjon med sjekklister for alt som skal dokumenteres i virksomheten. Inkluderer bibliotek med ferdige sjekklister.

Mer om Samsvar sjekklister

"Av Sikri fikk vi presentert hele Personvernløypa, og da forsto vi hva dette egentlig dreide seg om"
Lars Erik HermanssenPersonvernombud i Ringsaker kommune

Løft personvernet på kort tid

Personverntjenester

Hvis dere har behov for å løfte personvernet til et akseptabelt nivå, er vi rette partner for dere. Vi har et eget konsept der vi sikrer at dere får på plass protokollene (som oftest er den store bøygen), der vi gjennomfører høringer hos ansatte/avdelinger og publiserer ut til de registrerte informasjonen som kreves Personvernforordningen. 

Personvernombud

Vi er personvernombud for en rekke virksomheter. Vår rolle er å bidra til at personvernet etableres på et akseptabelt nivå, i tillegg til at vi bidrar ved opplæring og håndtering av personvernbrudd, både internt og opp mot myndighetene.

Les mer om personvernombud og personverntjenester

Ta kontakt med oss

Vi tar gjerne en hyggelig prat for å finne en god løsning for dere. Fyll ut skjemaet så hører dere snarlig fra oss.

Skriv gjerne litt om hva det gjelder slik at vi kan raskere svare på henvendelsen.