Skip to content
Leder produktavdelingen Sikri
Anne Mette Havaas22.02.21 07:152 min read

Innovasjon som ikke truer arkivfaget

Det må skje noe i markedet for arkivsystemer, uttalte Avdelingsdirektør Espen Sjøvoll i Arkivverket når det ble kjent at Tieto og EVRY skulle fusjoneres. Han lanserte også startskuddet for en mer innovativ og brukerorientert måte å tenke arkiv på. Dette arbeidet er noe vi i Sikri tar på høyst alvor og som nettopp er grunnlaget for vår utvikling av Elements, levert på en sikker måte i skyen, innenfor dagens regelverk.

Innovasjon blir gjerne fremstilt som noe revolusjonerende. Vi mennesker er i utgangspunktet glad i det vi kjenner til og vi ønsker egentlig ikke forandring. Samtidig ønsker vi endringer som er til det beste for samfunnet vi lever i. Involvering, trygghet og forståelse for hvorfor vi går i gang med endring i rutiner og bruk av systemer, er nøkkelen til å få endringene til å skje. Det hjelper lite at systemene utvikles slik at automatisering av prosessene lar seg gjøre teknisk. Vi må ha menneskene med på laget og de må oppleve at det er bruk for dem. Dette gir Norsk Arkivråd klart uttrykk for når de inviterer til seminar om organisering av samordnede arkivtjenester:

«Beslutningene om sammenslåinger er en del av regjeringens politikk for å effektivisere forvaltningen. Hva betyr det for arkivene? Samles vi i innovative spydspissarkiv der alt det spennende skjer eller smuldrer faget opp og brukerne får ikke de tjeneste de er vant til?»

Vi i Sikri tror på innovasjon uten at arkivfaget er truet. Flere og flere kunder tar i bruk de mulighetene som Elements gir for prosessorientert saksbehandling og verdiskaping. Med de digitale sjekklistene sikres enhetlige rutiner som gir innbyggerne lik behandling og hever kvaliteten i tjenesteforvaltningen. Mennesker og maskin, inkludert det vi gjerne omtaler for robotisering, vil da arbeide side om side uten at den ene frykter for sin rolle og plass på arbeidsplassen.

De erfaringene og bruksmønstrene kundene våre har, legger grunnlaget som trengs for å oppnå innebygget arkivering. Vi opplever ikke at arkivaren ønsker at de andre ansatte i kommunen eller etaten skal forstå deres fag fullt ut. De ønsker en forståelse for at deres fag handler om å bevare fortiden og da må alle sammen være med å sikre fremtiden. Gjør vi dette på en smart måte kan lederne og saksbehandlerne holde fokus på sine fagområder, samtidig som arkiveringen skjer på en trygg og sikkert måte uten at de trenger å tenke over det. Innbyggere og næringsliv får tilgang til informasjonen gjennom gode nasjonale og kommunale fellesløsninger.

Vi i Sikri tror på samarbeid og gode møtesteder for å skape innovasjon og realisere nasjonale og kommunale målsettinger. De erfaringene en av kundene våre har gjort seg kan deles med andre og sammen kan vi ta skritt for skritt i riktig retning. Det blir som litt hverdagsmagi der innovasjon blir til mens vi jobber sammen om de beste løsningene.

Vår ambisjon er å være Helt Offentlig. Med det mener vi å invitere til samarbeid med offentlig sektor, fortsette partnerskapsstrategien med privat sektor, ha kompetanse på de tjenestene våre kunder forvalter, og fortsette å levere gode løsninger til offentlig sektor.

Sammen skal vi sikre fremtiden og bevare fortiden!

avatar

Anne Mette Havaas

Head of Strategy Public

RELATERTE INNLEGG