Skip to content
Anne Mette Havaas31.01.21 16:212 min read

Automatisering i takt med tiden

Offentlig sektor har høyt fokus på automatisering av sine arbeidsprosesser, herav bevaring av informasjon som er viktig både for nåtiden og for ettertiden. Samtidig ser vi at offentlig sektor også må ta hensyn til de som ikke er en digital borger, og kanskje aldri vil bli det. 

Teknologiens muligheter

Full automatering av forvaltningen er teknologien klar for. Samtidig må løsningene ta høyde for at noen mennesker fortsatt bruker papir som sin teknologi. Offentlig sektor trenger derfor både å digitalisere papirposten som kommer til dem, samtidig med at flere og flere tar i bruk nye, fulldigitale løsninger. 

Sikre og gode skytjenester gir offentlig sektor denne muligheten. Løsningene utvikles i takt med tiden og legger helt grenseløse muligheter for automatisering og realisering av nasjonal visjon om at saksbehandler skal slippe å tenke på arkivering, det skjer av seg selv. 

Sikkerhet og trygghet

Det skjer endringer når mennesker og maskin møtes på nye måter. Automatisering av arbeidsprosesser er ikke å sette strøm på papir. Vi må jobbe annerledes og det kan oppstå hendelser vi kanskje ikke har tenkt helt igjennom når endringene settes ut i livet. 

Et eksempel på en slik endring var ved innføring av sikker digital post. Suksessen lå i at vi mennesker har en unik ID gjennom vårt fødselsnummer, men adressering til virksomheter ble vanskeligere enn først tenkt. Hvem skal motta posten i virksomheten, og på hvilket sikkerhetsnivå og til hvilket fagsystem? Plutselig var det flere ting man ikke hadde tenkt helt igjennom som dermed må løses i en helhetlig prosess der både offentlig og privat sektor spiller en sentral rolle. 

Personvern

Når vi automatiserer arbeidsprosessene og våre systemer er det et overordnet krav at personvernet til hver og en skal ivaretas. Det vokser frem flere og flere spesialsystemer i offentlig sektor og vi som innbygger har rett til å vite hva som er lagret om oss. Vi har til og med en rett til å be om at informasjon blir slettet. Dette er hensyn som skal tas når automatiseringen skjer. Derfor er det godt at vi har et regelverk som jobbes sakte, men sikkert frem. Vi jobber skrittvis sammen i landet vårt og skaper trygge, effektive og bærekraftige løsninger gjennom offentlig og privat innovasjonspartnerskap. 

Regulatoriske sandkasser

Vi i Sikri er veldig tilfreds med at det offentlige har åpnet opp for regulatoriske sandkasser. At vi kan undersøke nye muligheter sammen, teste nye tekniske løsninger og regelutvikling. På denne måten kan vi møte fremtiden sammen og sikre at hver og en av oss føler oss trygge på veien. 

 

avatar

Anne Mette Havaas

Head of Strategy Public

RELATERTE INNLEGG