Skip to content
Roar Brun Svendsen
Mona Lysebo21.03.24 09:34

Møt Roar - senior IT selger med 40 år i bransjen

Han har vært med IT-bransjen og norske kommuner på hele den digitale reisen. Fra hullkort og stormaskiner med vannkjøling på 80-tallet via PC-nettverk, minimaskiner og terminalserverløsninger til dagens skytjenester. Roar Brun Svendsen fylte nylig 67 år og har jobbet som kundeansvarlig selger til offentlig sektor i snart 40 år.

Han vokste opp på Melbu i Hadsel kommune i Nordland og startet yrkeskarrieren med økonomiutdannelse og fast stilling som kommunerevisor og senere kommunekasserer i Bø i Vesterålen. Det var eventyrlyst og tilfeldigheter som skulle føre Roar til salgsrollen. Unge Roar ønsket å flytte til Tromsø og fikk der jobb som kunderådgiver hos Kommunedata Nord-Norge (KDN) som han kjente som leverandør til Bø kommune.

Hjalp kommunene å flytte manuelle regnskap til stormaskiner

Kommunedata var på den tiden største leverandør av dataløsninger til norske kommuner, og i starten var Roars oppgave å hjelpe kommunene å få manuelle skatteregnskap over på stormaskinløsning.

Med dataoverføring på oppringte telefonlinjer eller innlevering på disketter, var det svært tidkrevende å både sette opp og gjennomføre digitale regnskap. Det krevde tålmodighet når datalinjen for eksempel plutselig ble avbrutt av en sentralborddame som måtte prioritere linjen til noe annet.

Fra konsulent til salg

Etter en omorganisering i Kommunedata gikk veien til Roar videre til salgsavdelingen, hvor han skulle selge inn både økonomi, kontorstøtte- og stormaskinløsninger til kommuner i Nord-Norge. 

 

«På 90-tallet var det «det papirløse samfunn» som var innsalget. Vi trodde nok den gang at det skulle gå litt raskere å bli kvitt papiret»

Roar Brun Svendsen

 

Kommunedata Nord-Norge ble sammen med flere Kommunedata-selskap senere til Norsk Informasjonsteknologi (NIT) som igjen ble kjøpt opp av IBM hvor Roar ble kundeansvarlig for offentlig sektor og solgte økonomi/regnskapssystem, sak/arkivsystem og maskinvare. Kontor 2000 var den gang sak/arkiv-systemet som IBM leverte, forløperen til ESA som nå er erstattet av Elements.

Siden den gang har det vært flere selskapsendringer i form av både oppkjøp, fusjoner og fisjoner. Siste da Sikri ble skilt ut fra TietoEvry i 2019, hvor Roar var ivrig etter å få bli med over i det nye selskapet.

Alltid tatt godt imot hos kommunene

Med lange avstander i nord, og uten dagens digitale kommunikasjonskanaler, har det blitt mange reisedøgn opp gjennom årene. Da er det godt å ha kunder som alltid tar en godt imot. 

 

«Det er utrolig mange flinke og flotte folk som jobber i Norske kommuner. Jeg har jobbet med kommuner i snart 40 år og blir alltid veldig godt mottatt»  

Roar Brun Svendsen

 

Roar Brun Svendsen (6)

Liker å møte kundene

Selv om Roar er glad for at digitale muligheter gir noen færre mil på vinterveien i nord nå, liker han best å treffe kundene og ha lengre møter. Dette var det nok mer tid til før om årene, men heldigvis er fysiske møter fortsatt en prioritet i Sikri.

 

«Det er gull verdt å kunne bruke tid sammen med kunden, stille åpne spørsmål og få klarhet i kundens behov. Slik kan jeg tilby kundene det som passer best for dem og gjøre dem mest fornøyde. Det er det jeg liker best» 

Roar Brun Svendsen

 

Dagens lederstil er bedre for arbeidsgleden

Roar trekker også frem dagens lederstil som noe positivt for arbeidsgleden. Tidligere var det mer autoritært og hierarkisk med flere ledernivåer hvor mange mellomledere nok hadde en tendens til å se mest oppover. I dagens organisasjonsstruktur er lederne sterkt til stede og operasjonelle i arbeidshverdagen. 

 

«Lederne i Sikri er de beste jeg har hatt i løpet av min arbeidskarriere. Jeg trives godt med å ha stor frihet med tilhørende ansvar og at det er korte beslutningslinjer»

Roar Brun Svendsen

 

Holder seg oppdatert og leverer

Mye har skjedd på 40 år og vi lurer på hvordan det er å holde seg oppdatert om nye løsninger og ny teknologi?

Roar svarer muntert med at det faktisk jo er slik at ringen er litt sluttet. Vi startet med sentralstyrt installasjon på stormaskiner, gikk noen svinger med terminaler, klienter og PC-er i nettverk, og er nå tilbake til sentralstyrt drift og installasjon i cloud/sky. 

 

"Det kreves først og fremst å være interessert og nysgjerrig for å holde seg oppdatert. Det viktigste som selger er å følge med på kundenes behov og forstå hvilke løsninger som kan passe for hver enkelt kunde"

Roar Brun Svendsen

 

Trives på jobb

Roar fremhever at nysgjerrighet, gode kollegaer og engasjerte kunder er det viktigste for å trives og holde ut lenge i arbeidslivet.

Jeg tenker vel at det kommer en dag hvor nok er nok, men så lenge jeg trives så godt i jobben og fortsatt leverer så er det vel ikke noen grunn til å gi seg?

Roar Brun Svendsen (7)

avatar

Mona Lysebo

Marketing Manager