Skip to content
Web HERO header (2864 × 1200 px) (52)
Rune Carlsen19.03.24 08:491 min read

Kickoff for ePlansak pilot i Trondheim

Endelig er vi i gang! Fredag 15. mars startet piloteringsarbeidet med å gjøre kommunale planprosesser enda mer digitale hos Byplankontoret i Trondheim kommune.

Det ble en innsiktsfull kickoff med høyt engasjement. Vi i Sikri er glade for å se at Byplankontoret er fremme i skoa hva angår digitalisering og tjenestedesign. De stilte godt forberedt med nyttige forslag og perspektiver, og ga allerede på startsstreken verdifull kundeinnsikt vi tar med oss i det videre samarbeidsprosjektet.

ePlansak (2)

 

Med oss på laget er Norconsult Digital, og framover skal vi engasjere flere kommuner som ønsker å bidra til realiseringen av en fulldigital planprosess.

Dette er de sentrale aktivitetene i pilotprosjektet for ePlansak:

  • Pilotere Kommunal- og distriktsdepartementets forslag til nye nasjonale sjekklister for digital planbehandling
  • Identifisere muligheter for en sømløs samhandling mellom kommunens planregister og fagsystemet for planbehandling (Elements ePlansak)
  • Avdekke hvordan digitale data kan utnyttes best mulig til å gi både leder og saksbehandler god styringsinformasjon og oversikt

Fra Sikri deltok Anne Mette Havaas (Head of Strategy Public) og undertegnede på fredagens kickoff. Vi vil takke for en inspirerende dag og gleder oss til fortsettelsen! Og sist, men ikke minst, en stor takk til KS som utrettelig pådriver for økt digitalisering av plan- og byggesaksprosessene, og for innledning fra oppdragsgiver KS ved Heidi-Liv Tomren, som ga en fin ramme rundt dagen.

avatar

Rune Carlsen

Områdeleder eByggesak og ePlansak