<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1105800979812428&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Sikri øker kompetansen på kunstig intelligens

Sikri har kjøpt Augment AS og styrker dermed sin kompetanse innenfor kunstig intelligens og maskinlæring. 

Nicolai Astrup skriver i innledningen til nasjonal strategi for kunstig intelligens: 

- Kunstig intelligens – KI – representerer store muligheter for oss som enkeltmennesker, for næringslivet og for offentlig sektor. Brukt på sitt beste, kan teknologien bidra til å oppnå bærekraftsmålene – ikke bare her i Norge, men også i hele verden.

I strategien påpekes det at teknologien må tas i bruk på en kontrollert og varsom måte slik at personvern og etikk ivaretas på veien. Etiske refleksjoner og vurdering av konsekvenser ved bruk av kunstig intelligens er helt essensielt for å kunne gi samfunnet de effekter vi ønsker.  

Augment AS tilfører Sikri teknologiske løsninger og kompetanse innenfor kunstig intelligens (KI) og maskinlæring (ML). Augment har lenge jobbet med språkdelen av kunstig intelligens og maskinlæring (NLP). De har med seg mye erfaring på utvikling og hensiktsmessig implementering av denne typen teknologi.

Norsk som kjernespråk

For Augment har hovedfokuset vært å bygge KI- og ML-løsninger som forstår og fungerer godt på norsk. For Sikri er det helt avgjørende at språkforståelsen er god og ikke bare en adopsjon basert på oversettelser fra andre språk.

Kontroll med egne algoritmer

Augment har erfart at det å ha kontroll på algoritmene som benyttes i KI og ML er avgjørende for å kunne tilpasse løsninger til oppgavene som skal utføres. Dette er viktig for oss i utviklingen av trygge og gode løsninger for, og sammen med, våre kunder. 

Vi tenker alltid sikkerhet

Bruk av kunstig intelligens stiller høye krav til sikkerhet, ikke minst inn mot offentlig sektor hvor det behandles mye personsensitiv informasjon. KI-løsningene vil i noen tilfeller også trenes på denne type følsom data. Utviklingen vil derfor ha høyt fokus på bruk av metoder som sikrer at dataene er trygge. 

Kunstig intelligens og maskinlæring trenger ikke være komplisert og vanskelig. Vi tar gjerne en uforpliktende prat om hvordan teknologien kan bidra til tidsbesparelse, avlasting av monotone oppgaver og kvalitetsøking i arbeidshverdagen din.

Kontakt oss her

Fredrik Buchardt Werpen

Forretningsutvikler AI i Sikri