<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1105800979812428&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Markedets beste fagsystem for digital byggesaksbehandling

Kongsbergregionen har samarbeidet med Sikri om utvikling av et nytt fagsystem for digital byggesaksbehandling etter nasjonal produktspesifikasjon for eByggesak. Vi har i hele perioden hatt et svært godt samarbeid med leverandøren og opplever at våre innspill blir tatt til følge og implementert i nye versjoner av systemet. eByggesak er et helt nytt fagsystem som samspiller med en rekke digitale tjenester. Spesielt i startfasen kan dette gi noen tekniske og organisatoriske utfordringer, men takket være rask respons og støtte fra leverandøren, har slike utfordringer blitt løst.

Våre kommuner er ulike både i størrelse og organisering. Etter hvert som kommunene har tatt i bruk det nye fagsystemet, har vi sett nye behov. Vi fortsetter samarbeidet med leverandøren også videre fremover, for å sikre at vi hele veien lykkes med målsetningen om «markedets beste fagsystem for digital byggesaksbehandling».

Med siste versjon av eByggesak har vi nå full støtte for mottak av de nye digitale byggesøknadene (eByggesøknad). Dermed har vi muligheter for å realisere det store gevinstpotensialet knyttet til dette ­ både for utbyggerne og for kommunene.

Kommunene i Kongsbergregionen har også tatt i bruk Elements som generelt sak-arkiv-system. Som krevende kunder har vi over tid bidratt til at løsningen har blitt videreutviklet, for best mulig å kunne fylle våre behov. Vi erfarer for øvrig at Elements har gode muligheter i seg som et utviklingsverktøy, for utvidet støtte til kommunenes ulike arbeidsprosesser. Dette vil vi ha fokus i arbeidet med ytterligere gevinstrealisering, hvor vi legger til rette for at leverandøren bidrar aktivt i tida fremover.

For Kongsbergregionen

Halvor Rostad

prosjektleder

New call-to-action

Anne Mette Havaas

Director Product & Marketing i Sikri