<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1105800979812428&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Tre nye studenter med praksisplass i Sikri

Kantasit Intaraphasuk, Magnus Erdvik og Kirsti Nesse er alle 3. års studenter ved bachelor studiet i informasjonssystemer ved UiA. 

Studentene er godt i gang med sin praksisplass i Sikri. Frem til nyttår vil de være i praksis et par dager i uken og gjennomføre arbeidsoppgaver i Sikri sammen med de ansatte. Studentene vil få innsikt i hvordan Sikri jobber med programvareutvikling og brukerreiser. 

Studenter UiA-1

Universitetet i Agder har en rekke studier innenfor teknologi og informasjonssystemer. Ved universitetet er det 13 000 studenter totalt. Deres visjon er Samskapning for fremtidens kunnskap.

- Universitetet har et aktivt partnerskap med offentlig sektor og næringslivet. I sammen med offentlige og private kan vi utvikle kunnskap, sier Instituttleder ved institutt for informasjonssystemer Carl Erik Moe. 

Sikri har gjennom flere år hatt studenter i praksis. Ansatte i selskapet har også gjennomført masterstudier parallelt med ordinært arbeid. Merethe Sjøberg forteller at hun har opplevd det som veldig positivt å kunne ta sin master i informasjonssystemer samtidig med sin jobb som prosjektleder i utviklingsavdelingen i Sikri. 

- Det gode samarbeidet vi har med akademia slik som Universitetet i Agder, er verdifullt for oss i Sikri, sier CEO Nicolay Moulin. Han fremhever at for et programvarehus som Sikri er det viktig med rekruttering, ikke minst innenfor programvareutvikling. 

Marius Holen er blant de nyansatte i Sikri. Han fikk jobb som utvikler i selskapet etter endt bachelorstudiet i nettopp informasjonssystemer ved Universitetet i Agder. Han gjennomførte sin bachelor oppgave med utgangspunkt i Sikri. 

- Det gav mersmak å jobbe med programvareutvikling for og med offentlig sektor gjennom jobben vi gjorde i bacheloroppgaven, sier Marius. 

New call-to-action

Anne Mette Havaas

Director Product & Marketing i Sikri