Skip to content
Mona LyseboJun 22, 2022 10:16:00 AM2 min read

Bedre PDF-dokumenter og sparte kostnader

Infoland tar i bruk skytjeneste fra PixEdit for forbedring og standardisering av dokumenter. Med denne tjenesten spares mye tid både på drift av servere og på egen utvikling av åpen kildekode. Skytjenesten fra PixEdit sikrer at ISO-standarden følges og at nær sagt alle typer dokumenter kan konverteres til PDF.

Infoland er en tjeneste fra Ambita og er Norges største portal for eiendomsinformasjon. All informasjon om en eiendom hentes inn fra ulike kilder som for eksempel kommuner og boligbyggelag. Det kan være plantegninger, kart, ferdigattester, midlertidige brukstillatelser og andre offentlige eiendomsdokumenter.

Store dokumentmengder med varierende kvalitet

Dokumentene som samles inn er av ulik kvalitet og kan være i ulike filformat alt etter hvem som har produsert dem. Det kan eksempelvis være word-dokumenter, bildeformater som jpg eller TIF, skannede dokumenter eller PDF’er som ikke er standardiserte.

Kundene på sin side ønsker alt tilgjengelig i standard PDF ISO format (PDF/A). PDF/A sikrer at dokumentene er bygd opp slik at de kan leses på alle digitale flater – også for fremtiden.
Med millioner av dokumenter sier det seg selv at standardisering er krevende.

Infoland PixEdit (2)

Nytte-kostnadsvurdering ga klart svar

Utvikler Dennis Knudsen hos Infoland forteller at de tidligere hadde egenutviklede konverteringsløsninger basert på åpen kildekode. Utfordringen var at det kostet mye ressurser å vedlikeholde og oppdatere denne løsningen. Da det stadig skjer endringer i PDF/A standarder, samt at det faktisk finnes ulike versjoner innenfor PDF/A-formatet, kreves det en egen ekspertise for å opprettholde og fornye funksjonaliteten som trengs for å skape korrekte PDF/A filer.

Portretter (3)Dennis Knudsen, Infoland

PixEdit programvare har opprinnelse i det å lage gode digitale dokumenter av skannede papirdokumenter. Kunnskapen fra dette har blitt videreført til konvertering av alle slags filformat til PDF, ikke bare skannede dokumenter. Styrken i PixEdit programvaren er den unike muligheten til å prosessere store mengder av dokumenter i definerte prosesser. I tillegg til en opparbeidet spesialkunnskap rundt PDF, tekstgjenkjenning og standarder for langtidsbevaring av elektroniske dokumenter.

Etablert teknologi som skytjeneste

«Ved å løfte eksisterende PixEdit-funksjonalitet til sky, leverer vi nå veletablert teknologi som en Azure tjeneste. Dette gjør at den unike PixEdit funksjonaliteten for dokumentbehandling kan tas i bruk av alle slags dokumenthåndteringssystemer via et API» forteller Anders Alvsåker, leder for PixEdit utviklingsteamet. 

Anders AlvsåkerAnders Alvsåker, PixEdit teamleder

Etterspurt funksjonalitet

Knudsen og Alvsåker forteller at veien videre for dette prosjektet blir å se på muligheten for å hente ut strukturerte data fra dokumentene og filtrere ut dokumenter med sensitivt innhold. Dette gjøres allerede i et prosjekt for en kommune hvor PixEdit skytjenesten er knyttet sammen med et sak/arkiv system fra Sikri. I tillegg skal teamene se på hvordan de automatisk kan slå sammen ulike dokumenter til ett PDF-dokument og gjøre dette tilgjengelig som tilvalg "on the fly" for brukere av tjenesten.

PixEdit-løsningen integreres gjennom API og kan driftes i eget skymiljø eller leveres som en tjeneste som driftes av Sikri.

avatar

Mona Lysebo

Marketing Manager

RELATERTE INNLEGG