Skip to content
Mona LyseboSep 22, 2022 3:08:00 PM1 min read

Stjørdal kommune med RPA i arkivet

Stjørdal kommune har satt bort rutinepregede arbeidsoppgaver i forbindelse med arkivering til robotprosesser (RPA). Det frigjør mye tid til andre oppgaver og gir økt kvalitet i arkivet.

Vanlige utfordringer

Ofte kan mangel på arbeidsressurser i avdelingen føre til at man bruker mye tid på oppgaver som kan oppleves som kjedelige og lite verdiskapende. Det blir lite rom for utvikling, nytenking og engasjement.

Stjørdal kommune har skapt gode robotprosesser

RPA tar unna arbeidsoppgaver som tidligere tok for mye tid for arkivarene. Se hvilke erfaringer de har gjort og hvordan de aktivt jobber med RPA i arkivet:

Kristin Anzjøn er arkivar på Dokumentasjonssenteret hos Stjørdal kommune og forteller om deres erfaringer med Sikri SheRPA

Sikri SheRPA: Robotprosesser som tilpasses virksomheten

Sikri SheRPA er en moderne robot som i motsetning til eldre roboter ikke blir påvirket av endringer i grensesnitt og lignende.

Det finnes svært mange sak og arkiv prosesser som kan automatiseres. Vi hjelper dere med kartlegging av muligheter og dere bestemmer hvordan roboten skal jobbe. Sammen med RPA-teamet fra Sikri utvikles gode prosessbeskrivelser.

Vi jobber tett sammen med dere for å oppnå størst mulige gevinster i form av:

  • Økt hastighet og produktivitet
  • Forbedrede prosesser og kvalitet
  • Reduserte driftskostnader

Kontakt oss så ser vi på muligheter sammen

avatar

Mona Lysebo

Marketing Manager

Relaterte kundehistorier