Dashboard

Øvelse gjør mester

Innen saksbehandling og arkiv er det mange rutiner vi alle sammen trenger å øve på. Informasjonen skal vurderes i henhold til ulikt regelverk før deler av den blir offentliggjort på offentlig journal på nett. Sikri tilbyr ulike metoder til kurs og trening og vi tror det er kombinasjonen av metodene som gir best effekt for din virksomhet. 

 

Spill deg god i Elements! 

Benjamin-game-1

I samarbeid med Attensi tilbyr vi Elements-spillet. Det gir brukeren tilgang til 12 standardprosesser innen saksbehandling og arkiv. Innholdet i prosessene er utviklet basert på beste praksis, og vil derfor ikke nødvendigvis være skreddersydd kundens arbeidsprosesser. Dersom det er ønskelig med skreddersydde prosesser, kan vi tilby og levere det som et eget prosjekt.

Spillet kan brukes når som helst på døgnet. Brukeren blir trigget emosjonelt og får læring til å sitte. Engasjement skapes også gjennom den lekende muligheten for konkurranse mellom avdelingene og brukerne. 

Spillsimuleringstrening i kombinasjon med tradisjonell klasseromsundervisning og e-læring vil samlet gi virksomheten muligheten til å la alle ansatte få den opplæringen som trengs for å bruke løsningene på en god og riktig måte. Våre konsulenter og rådgivere har god erfaring med å gi kurs med både fysisk tilstedeværelse, men også gjennom digitale kanaler som Teams og andre webbaserte løsninger. 

Bestill demobruker til Elements-spillet