Skip to content
Web HERO header (53)

ISO sertifisering

ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 27001

Sikri AS er ISO-sertifisert

IQnet_MSYS001_NORSK

Selskapet tar kontinuerlig forbedring på alvor og er sertifisert i henhold til følgende standarder:

  • NS-EN ISO 9001 - Kvalitetsledelse
  • NS-EN ISO 14001 - Miljøstyring
  • NS-ISO/IEC 27001 Informasjonssikkerhet

Sertifiseringen er utført av Nemko AS og viser at Sikri AS arbeider systematisk og har fokus på kontinuerlig forbedring. Vi arbeider etter et overordnet styringssystem som inneholder informasjon om arbeidsprosesser og som danner grunnlaget for systematisk ledelse på alle nivåer i organisasjonen.

Design uten navn (68)

 

Som kunde gir dette deg en trygghet om at vi forplikter oss til:

  • Å arbeide proaktivt for å forstå og løse våre kunders krav og forventninger
  • Kontinuerlig forbedring gjennom forebyggende og korrigerende tiltak basert på systematisk evaluering på tilbakemeldinger fra kunder, ansatte og ledelse
  • Å opprettholde eller forbedre kundetilfredshet, og gjennom produkter, funksjoner og tjenester skape varig verdi for våre kunder og samfunnet generelt
  • Forebyggende og korrigerende tiltak for forbedring gjennom å dokumentere avvik og identifiserte mulige forbedringsområder
  • Å arbeide med å redusere vår belastning på det ytre miljøet og stille krav til bærekraftig bevissthet ved valg av partnere og leverandører
  • Å kunne møte våre kunder digitalt fra A-Å i leveranse, opplæring og kommunikasjon
  • Å behandle personopplysninger og annen type informasjon i samsvar med de krav som er gitt i gjeldene lovverk og kontinuerlig vedlikeholde et tilfredsstillende informasjonssikkerhetsnivå.