Skip to content
Web HERO header (39)

Elements Møte

Digital møte- og utvalgsbehandling

Økosystem for møtebehandling

Møte og utvalgsbehandling for offentlige virksomheter er komplekst i forhold til hvor mange roller og parter som er involvert. De ulike rollene har ulike oppgaver og skal løse sin del av jobben på en effektiv og god måte. Hver og en trenger sin arbeidsflate og samtidig skal jobben henge godt sammen.

Møte og utvalgsbehandling er en sentral tjeneste i kommunal og fylkeskommunal forvaltning. Administrasjon og politikk må henge sammen og alle forventer å løse sine oppgaver digitalt. Det har lenge vært en blanding av papir og digitale løsninger til denne møteprosessen. Alle deler av offentlig sektor, inkludert politiker og publikum, forventer i dag sikre digitale løsninger og arbeidsflater som henger godt sammen. Derfor har vi utviklet et økosystem for digitale møter sammen med våre kunder og vår partner FirstAgenda.

web 5x4 bilde (3)-1

Elements + First Agenda

Enkelt og fleksibelt for bruker

1x1 webbilder (8)-1

 

Et enkelt og intuitivt grensesnitt som gir god oversikt og setter politikeren i stand til å gjøre en god jobb for kommunen. Det er enkelt å ta notater, markere innhold som er viktig, dele forslag og kommentarer med andre politikere, be om taletid digitalt, sende forslag digitalt, melde forfall, godkjenne digitalt og melde seg inhabil. Alt samlet ett sted.

Gevinster

  • Spart tid til forberedelse av de politiske møtene, spesielt med automatisering av innkallelser til vararepresentanter
  • Spart tid på utsendelse av møtedokumenter (innkallelse og møteprotokoll m.fl.), møteforberedelse og gjennomføring av selve møtet. Politikerne mottar informasjonen i god tid og uten manuelle steg
  • Enkelt å ettersende dokumentasjon og ekstrasaker uten å skrive over saker politikerne allerede har forberedt seg i
  • Enklere og kostnadsbesparende distribusjon av møtedokumenter
  • Politikerne får alt til møtet samlet ett sted, også saker som er unntatt offentlighet
  • Offline funksjonalitet for møtedeltakere som er på farten uten nettilgang

Ta kontakt med oss

Vi tar gjerne en hyggelig prat for å finne en god løsning for dere. Fyll ut skjemaet så hører dere snarlig fra oss.

Skriv gjerne litt om hva det gjelder slik at vi kan raskere svare på henvendelsen.