Skip to content
Elise Karoline Sola Bringeland31.01.21 16:201 min read

Realisering av digitale brukerreiser i byggesak

Jeg heter Elise Karoline og har den glede å bistå kommunene med å innføre fulldigitalt fagsystem i byggesaksbehandlingen. Fagsystemet Elements eByggesak er utviklet i henhold til nasjonal kravspesifikasjon og innføres på en trygg og god måte innenfor lokaldemokratiets rammer. 

Fullelektronisk byggesøknad

De fullelektroniske søknadsløsningene er kommet godt i gang. Dermed får saksbehandler i kommunen søknadene helt frem til sin arbeidsflate i Elements eByggesak, med færre mangler enn før. Her er det 100 % automatikk ved bruk av denne type søknadsløsning. 

Sjekklistene til Direktorat for byggkvalitet er helt sentralt i arbeidsflaten til byggesaksbehandler. I sammen med et godt kartgrunnlag og integrasjoner med nasjonale og kommunale fellesløsninger, er alt lagt til rette for at kommunen kan hente ut store gevinster som blant annet gir kortere saksbehandlingstid og dermed raskere svar til søker. 

Lokale tilpasninger 

Hver kommune har sin organisering og det er gjerne behov for at arbeidsprosessen skal gå på tvers av avdelinger i kommunen. Som fagkonsulent gir jeg saksbehandler, leder og arkivar en innføring i hvordan systemet er bygget opp og hvordan kommunen kan få inkludert sine lokale behov i en ellers så standardisert arbeidsprosess. Likhetsprinsippet på tvers av kommunegrenser overholdes parallelt med at lokale behov inkluderes.

Nye nasjonale krav

Vi i Sikri følger utviklingen av løsningen i henhold til nye nasjonale krav. Lille julaften 2020 mottok vi versjon 3.0 av den nasjonale produktspesifikasjonen. Parallelt med at produkt og utvikling jobber med å videreutvikle Elements eByggesak til nye krav, jobber vi som fagkonsulenter i leveranse med å bistå kommunene slik at de kan få dekket sine behov i eksisterende versjon. Blant annet finnes det ikke en sentral sjekkliste for delesak eller en ren dispensasjonssøknad. Dette løser vi med fleksibiliteten i systemet og viser kommunen hvordan de enkelt kan bygge arbeidsflytene slik at de får nødvendig prosess-støtte, også her. 

Gevinster på tvers av fagområder

Kommunen har gjerne Sak/Arkiv fra oss i Sikri også. Det er veldig kjekt å se som fagkonsulent i byggesak at kommunen drar stor nytte av den kompetansen vi gir dem med å bli ekspert i arbeidsprosesser. Kommunen benytter samme logikk når de utvikler arbeidsflyter innenfor andre fagområder. Likhetstrekkene som løsningene har, gjør at det er enkelt for kommunens arkivarer å bidra inn med sin systemforståelse i både Elements eByggesak og Elements Sak/Arkiv. 

 

avatar

Elise Karoline Sola Bringeland

Fagkonsulent eByggesak

RELATERTE INNLEGG