Skip to content
Haakon Johannessen22.12.21 16:333 min read

Effektivisering ved bruk av skybasert KI

Vi i Sikri leverer saksbehandlings- og arkivløsninger til offentlig sektor. Sammen med våre kunder jobber vi målrettet med å ta i bruk kunstig intelligens på en sikker og god måte. 

Offentlig sektor har et stort behov for effektivisering for å møte den demografiske utfordringen og samtidig opprettholde dagens velferdsnivå. Det er flere oppgaver som kan effektiviseres ved bruk av automatisering eller kunstig intelligens uten at det verken går på bekostning av rettstaten, etikk eller personvern. Hva som kan automatiseres og hvordan, er noe vi jobber sammen med virksomhetene på. De vet best hvilke oppgaver eller behov de skal løse, og vi er spesialister på teknologi. 

Skysatsing skaper muligheter

Det er langt enklere å automatisere i skyen. Både mer klassiske integrasjoner og moderne teknologi er mer effektiv, og dermed også rimeligere i en skyløsning. I Sikri bruker vi Robotic process automation (RPA) sammen med kunstig intelligens. RPA gjennom våre programmeringsgrensesnitt (API) gir virksomhetene mulighet til å utføre oppgavene på sekunder der tidligere roboter basert på brukergrensesnitt brukte minutter for hver oppgave. Våre skybaserte KI-tjenester (kunstig intelligens), gir oss helt andre muligheter for trening og produksjon enn i et lokalt miljø. RPA og KI er ikke konkurrenter, men er kraftige verktøy som både kan brukes separat og sammenkoblet. Da ut i fra behovene som skal dekkes. 

Samarbeid

Vi i Sikri har et godt og bredt partnerskap både med offentlige virksomheter og andre leverandører. Vår satsing på RPA er i samarbeid med leverandør Best Of Breed. Våre KI-tjenester både trenes og kjøres i Microsofts plattform, og vi samarbeider med Microsoft for å utvikle sikre og gode KI modeller. Vi tilfører vår kunnskap og kompetanse slik at teknologien kan benyttes inn mot offentlig sektor slik at sentrale målsettinger kan nås, slik som: 

  • Offentlig informasjon skal være tilgjengelig på eInnsyn.no
  • Taushetsbelagt informasjon skal være sikret og ikke tilgjengelig for allmennheten
  • Innholdet i arkivet skal være komplett og følge definerte krav til både metadata og filtyper
  • Saksbehandler skal ikke trenge å tenke på arkivering, det skal skje av seg selv

Vår KI filosofi

Det er mange viktige avgjørelser som skal tas i offentlig sektor, hver eneste dag. Vi tror ikke KI skal erstatte mennesket, men være den gode hjelper. Vår KI filosofi er: 

  • KI kan være en rådgiver som setter mennesket i stand til å ta fornuftige avgjørelser
  • KI kan være en hjelper som utfører oppgaver slik at mennesket kan bli mer effektiv
  • KI kan være en vaktmester som gjør mennesket oppmerksom på ting som må sjekkes

Trening gjør mester

For å bli skikkelig god til noe, må vi trene. Kvaliteten på en KI modell er også helt avhengig av trening. Da på mengden data den har tilgang til å trene på, og kvaliteten på dataene den genereres på bakgrunn av. Vi i Sikri har dialog med blant annet Arkivverket og Datatilsynet for å se hvilke muligheter vi sammen kan finne for å la KI modellene trene på data som ikke er så syntetiske at de mister sin verdi. 

Tillitsbasert tilnærming

Bruk av kunstig intelligens og annen automasjon skal være både trygt og sikkert. EU kommisjonen la i april 2021 frem et lovforslag for regulering av kunstig intelligens. Målet er å gjøre EU best i verden når det gjelder utvikling og bruk av sikker, pålitelig og menneskesentrert KI, fordi tillit til KI-systemer er viktig og nødvendig for at det sosiale og økonomiske potensialet i KI kan utnyttes fullt ut.

Vår KI filosofi er bygget på en tillitsbasert tilnærming. Det betyr å gjøre mennesket enda bedre rustet til å ta kloke avgjørelser slik at arbeidet kan utføres effektivt og trygt til det beste for innbyggeren. 

avatar

Haakon Johannessen

Manager AI/ML - Development

RELATERTE INNLEGG