Skip to content
Blog header (10)
Mona Lysebo28.08.23 13:272 min read

Elements eByggesak godkjent av DiBK

Som første - og hittil eneste - fagsystem for byggesaksbehandling har Elements eByggesak oppfylt kravet om godkjenning fra DiBK som beskrevet i revidert utgave av Den Nasjonale produktspesifikasjon for Plan- og byggesak (KS).
 
Godkjenningen ble utført 23. august 2023 og dokumenterer at Elements eByggesak møter kravene om toveis digital dataflyt med byggesøknadssystem gjennom Fellestjenester BYGG. 
 
«Vi er glade for at Sikri leder an og oppgraderer løsningen sin. Med dette tar Sikri et stort steg i retning av mer effektiv saksbehandling og kommunikasjon mellom søker og kommune. Håper at dette kan inspirere også de andre leverandørene til å implementere funksjonaliteten i Fellestjenester BYGG, og bli godkjente etter den nasjonale produktspesifikasjonen.»
Kari Befring Bjørnstad, Avdelingsdirektør i DiBK
 
eByggesak DiBK
Ansvarlige for godkjenningsprosessen: Rune Carlsen (Sikri), Helga Jerven (DiBK), Hilde G. Larsen (DiBK), Olaug H. Nesheim og Kari Befring Bjørnstad. Veslemøy Søbak (DiBK) og Jarle Trydal (Sikri) deltok over Teams.
 

Trygghet for kommunen

For kunder med Elements eByggesak betyr godkjenningen trygghet om at løsningen fungerer i henhold til nasjonale krav om støtte for:
  • Nasjonale sjekklister for byggesak
  • Import av søknadsdata
  • Tilbakemeldinger til søknadssystem
 

Sikri i front

Som leverandør støtter Sikri initiativet om nasjonale krav og jobber dedikert videre i front av utviklingen for plan- og byggesaksbehandling. Vi drar nytte av tett samarbeid med Ambita AS som tilhører samme konsern og leverer den digitale søknadsportalen Byggesøknaden. Sammen har vi et unikt fortrinn i å sikre at flyt av data mellom løsningene skjer mest mulig effektivt.
 
"Når vi nå er første godkjente leverandør etter det nye kravet, tar vi det som et tegn på at vi har prioritert riktig. I tiden framover vil vi jobbe med å bygge verdiøkende tjenester som drar full nytte av dataflyten i det digitale økosystemet for plan- og byggesak"
Rune Carlsen, Områdeleder for team eByggesak i Sikri

 

Økosystem som gir gevinstrealisering for kommunene

Når den digitale infrastrukturen for toveiskommunikasjon mellom søker og saksbehandler er på plass, åpner det muligheter for å realisere en raskere og mer standardisert saksbehandling ved at:
  • Digitale søknader opprettes automatisk i eByggesak
  • Mer strukturert data muliggjør automasjon i sjekklister og bedre søkemuligheter
  • Direkte kommunikasjon mellom kommunens saksbehandler og søker gir raskere behandlingstid og svar
Automasjon og strukturerte data gir også kommunen mer nøyaktig styringsinformasjon.
 
"Den digitale infrastrukturen som nå er på plass håndterer det komplekse i prosessen byggesøknad – byggesaksbehandling. Dermed vil både søker og saksbehandler nå oppleve en mer brukervennlig, effektiv og smidig prosess"
Jarle Trydal, Produkteier eByggesak i Sikri

 

Samarbeid offentlig - privat

Langsiktig og tett samarbeid mellom kommuner, offentlige premissgivere og private aktører innen bygg- og eiendom er essensielt for å lykkes med videreutvikling av den digitale plan- og byggesaksprosessen. Sammen kan vi sikre gjenbruk av data og tilrettelegge for standardisert saksbehandling.
 
Les mer om Elements eByggesak
 
avatar

Mona Lysebo

Marketing Manager