Skip to content
NTNU
Mona Lysebo30.06.23 14:435 min read

NTNU-studenter med konsept for bedre drift av kommunale bygg

Innovative studenter viser hvordan AIoT-plattform fra Sikri blant annet kan effektivisere drift av eldre kommunale bygg i Kongsvinger kommune. Teknologien er høyaktuell for smarte byer og kommuner fremover. Deres klare oppfordring er: Kommuner bør starte å samle data nå.

Sammenstilling av sensordata

De faglige rammene fra skolen og oppdragsgiver Telenor var «sammenstilling og aggregering av kommunale sensordata». Den tverrfaglige prosjektgruppa ønsket å ta utgangspunkt i en spesifikk problemstilling for å se hvordan ny teknologi helt konkret kunne løse en utfordring for kommunen.

I samarbeid med Kongsvinger kommune ble prosjektet konkretisert til «Hvordan kan IoT-data formidles for å effektivisere drift av gamle bygg i Kongsvinger kommune?”

Målet ble å finne en løsning hvor eksisterende sensordata fra bygg i Kongsvinger kommune kunne føre godt beslutningsgrunnlag for faktisk handling.

Resultatet ble et konsept, bestående av et applikasjonsdesign, en konseptvalidering og en markedsanalyse.

Kommunenes utfordring

Det finnes en rekke eldre kommunale bygg som mangler sentrale driftsanlegg. Regulering av temperatur og inneklima skjer ofte manuelt og sporadisk, noe som innebærer ineffektiv drift med unødig høyt energiforbruk og dårlig inneklima.

Hos Kongsvinger kommune samles mye driftsrelevant data inn fra eksisterende sensorer i byggene, men foreløpig brukes ikke denne informasjonen til noe som gir verdi.

Teknologibegreper

IoT: Internet of things (IoT) er et begrep om fysiske gjenstander som kobles til internett.  
«Tingenes internett, også kjent under det engelske begrepet internet of things, er nettverket av identifiserbare gjenstander som er utstyrt med elektronikk, programvare, sensorer, aktuatorer og nettverk som gjør gjenstandene i stand til å koble seg til hverandre og utveksle data.» (Ref: Tingenes internett – Wikipedia)

GPT: Teknologi som gjennom kunstig intelligens (KI) og maskinlæring gir sammenhengende og naturlig tekst til eksempelvis en samtalerobot.

AIoT: Plattform fra Sikri som sammenfatter data fra tingene, i dette tilfellet fra sensorer i gamle bygninger i Kongsvinger kommune. Plattformen kan samle inn og sammenstille, analysere og visualisere data fra mange ulike kilder. Smart overvåkning og automatisk rapportering gir data verdi som grunnlag for handling.

 

Fra måling til handling

Studentenes konsept innebærer at sensordata aggregeres og analyseres i AIoT-plattformen og formidles så via et API til en mobilapplikasjon for brukere med ansvar for drift og inneklima. Informasjon formidles gjennom en AI/KI (kunstig intelligens) og samtaleroboten GPT-4.

Med dette kan driftsansvarlig få varslinger eller rett og slett spørre om status fra bygget, få smarte anbefalinger og så utføre nødvendige handlinger basert på virkelige data.

 

Konseptfigur fra NTNU prosjektoppgave "TIØ4852 - Tingenes Internett (IoT) - Smarte bedrifter og byer (2023 Vår)

Figur fra prosjektoppgaven

 

Bærekraftige gevinster for smarte kommuner

Bedre inneklima

Anne Kjersti Briskerud er Smart kommune-rådgiver i Kongsvinger kommune. Hun forteller at løsningen fra NTNU-studentene og AIoT kan bidra til bedre miljø og trivsel både blant brukere og de ansatte i kommunen. Databasert måling av eksempelvis temperatur og luftfuktighet gir godt grunnlag for å bedre regulere inneklima.

Energisparing

Ved å samle inn og sammenstille all driftsrelevant data, får kommunen god beslutningsstøtte for energisparende tiltak. Samtaleroboten kan enkelt og brukervennlig oppgi relevant status og anbefalte tiltak. Studentene har i sin oppgave inkludert en enkel kost-nytte analyse som viser at løsningen vil være mindre kostbar enn oppgradering eller bygge nybygg, spesielt med tanke på dagens høye energikostnader.

Alle kommuner bør komme i gang nå

Studentene påpeker at det tekniske konseptet legger til rette for at applikasjonsdesignet kan inkludere andre kommunale tjenester og aspekter.

Fredrik Werpen fra Sikri har vært studentenes kontaktperson gjennom prosjektet. Han mener flere kommuner må gjøre som Kongsvinger og satse på pilotprosjekter for innovasjon. Det viktigste kommunene kan gjøre for å dra nytte av teknologien fremover er å starte med å samle data. Innsikten kommer gjennom å oversette innsamlet data til noe som gir mening.

«Det er en smart vei å starte med mindre prosjekter som raskt kan testes ut, iverksettes og så bane vei for nye prosjekter. Jeg skulle ønske flere offentlige aktører var med på innovasjon. Det private næringsliv og offentlige virksomheter må jobbe sammen og med AIoT-plattformen kan man komme i gang i løpet av noen dager, uten store investeringer. Vi tar mål av oss å kunne levere dette som hyllevare med plug’n play»

Fredrik B Werpen 4

Fredrik Werpen, Forretningsutvikler i Sikri AS

Studentenes refleksjoner om prosjektet og samarbeidet

Magnus Johansen Pierce forteller at studentene har gjennom prosjektet sett det som et godt tegn at noen kommuner, slik som Kongsvinger, selv er litt frempå. De har opplevd samarbeidet med Kongsvinger kommune og Sikri som positivt og blir inspirert av å jobbe med å løse reelle problemstillinger.

Eirik Foss Nygård og Håkon Sundet Weberg understreker styrken ved å få jobbe tverrfaglig i prosjektet, og at alle i gruppen har fått bidra med sin kompetanse.

NTNU (1)

Helena Sofie Johnsen, Eirik Foss Nygård, Magnus Johansen Pierce, Jan-Kristian Mathisen, Sivert André Woll, Håkon Sundet Weberg

Studentene ser mange muligheter med å bruke AIoT for å analysere og bruke data til rapportering og regelbasert varsling. Jan-Kristian Mathisen påpeker spesielt:

«API’et til AIoT er enkelt å bruke og gir mange muligheter for datastyrte beslutninger. Kommunen kan da bruke allerede innsamlet data til smarte handlinger» 

Helena Sofie Johnsen er økonomistudent og peker på mulighetene til å spare penger gjennom smarte innkjøp og energieffektive forslag fra AI. «Vi tenkte at kjente utfordringer med dårlig inneklima måtte kunne løses på en smartere måte»

Sivert André Woll understreker også at KI kan gi løsning til energisparing «Vi er i gang, og veien videre blir å utvikle gode datamodeller».

Smart og innovativt av studentene 

Fredrik Werpen fra Sikri skryter av studentenes engasjement, kunnskap og evne til å ta i bruk ny teknologi for å løse utfordringer i offentlig sektor.

«Studentene har laget et sinnssykt kult konsept med en smart løsning. Norsk offentlig sektor er stor, det er mange bygg og mange kroner spart ved å tenke på denne måten»

Vi i Sikri retter en stor takk til studentene for godt samarbeid og deling av innholdet i en særdeles godt utført prosjektoppgave.

Involverte i prosjektet

Prosjektet er utført av seks studenter fra ulike studieretninger ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet – NTNU. Håkon Sundet Weberg (Tar en master i Digital Samhandling)
Sivert André Woll (Tar en master i Energi og Miljø med spesialisering i energi- og prosessteknikk.)
Jan-Kristian Mathisen (Tar en master i Elektronisk systemdesign innenfor signalbehandling og kommunikasjon)
Magnus Johansen Pierce (Tar en integrert master i Industriell økonomi og teknologiledelse med spesialisering i datateknologi, kunstig intelligens og finans)
Eirik Foss Nygård (Tar en master i Økonomi og Administrasjon ved NTNU Handelshøyskolen med spesialisering i Business Analytics) 
Helena Sofie Johnsen (Tar en master i Økonomi og Administrasjon ved NTNU Handelshøyskolen med spesialisering i økonomistyring.) 

Oppgaven i emnet “TIØ4852 - Internet of Things (IoT) - Smarte bedrifter og byer” er utformet med veiledning fra landsbyleder Per J. Nesse og Ivar Sorknes, begge fra oppdragsgiver Telenor. Prosjektet har blitt gjennomført i samarbeid med Kongsvinger kommune, hovedsakelig med Smart kommune-rådgiver Anne Kjersti Briskerud, men også med IKT-rådgiver Jonny Seterholtet. Videre har gruppen også samarbeidet og fått hjelp fra Sikri ved leder for AIoT Fredrik Werpen, frontend-utvikler Fredrik Meltveit og backend-utvikler Pål Meltveit.

 

CTA (11)

 

avatar

Mona Lysebo

Marketing Manager