Skip to content
Blog header-1
Mona Lysebo02.11.23 08:20

Fra lærling til fast ansatt - Møt Jonas

Etter to år som lærling ble Jonas Asphaug i høst fast ansatt som fagkonsulent ved kundesenteret hos Sikri. Med sitt engasjement har han blitt en viktig ressurs som løser saker og svarer kunder på både faglige og systemrelaterte spørsmål.
 
«Jeg følte ikke alltid at jeg var så bra på skolen. Det å kunne gjøre praktiske oppgaver i det virkelige arbeidslivet motiverer meg og gir meg en ekstra push til læring. Positive tilbakemeldinger fra kunder og kollegaer gir meg god mestringsfølelse og et smil i hverdagen»
Jonas Asphaug, fagkonsulent  ved kundesenteret
 

Skilte seg ut og viste initiativ

Etter andre året på yrkesfaglig IKT-linje ved Hop Videregående skole, lette Jonas etter lærlingplass. Han la inn sin CV på VIGO.no (portal for fagopplæring). Sikri skulle starte opp som lærebedrift og lette etter kandidater. Fagansvarlig ved kundesenteret, Elise Kvisti Bjørkum, forteller at Jonas skilte seg ut med sin CV. Blant annet hadde han lagt ved søknad med referanser og arbeidserfaring. I intervjuet viste han at han var ivrig og «på» ved å stille spørsmål og komme med ideer.
 

imagebox (1)-1

 

Både fag- og systemforståelse

For å følge opp saker på en god måte, har Jonas lært seg avansert bruk av kundestøttesystemet Zendesk. I tillegg har han opparbeidet seg mye faglig kunnskap som trengs for å gi kundestøtte i bruk av Elements, som er en systemløsningen Sikri leverer for forvaltning av dokumentasjon i offentlig sektor.
 
«Jonas er fremoverlent og har hele veien vist initiativ og interesse. Han er ikke redd for utfordringer og ønsker alltid å lære noe nytt.»
Elise Kvisti Bjørkum, fagansvarlig ved kundesenteret

 

Toppresultat på fagprøven

web bilde 3x4 (5)To år med lærlingtid ble avsluttet med en fem dagers fagprøve og muntlig presentasjon. Jonas skulle planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere eget faglig arbeid gjennom en helhetlig og åpen oppgave. 
 
For å være best forberedt til fagprøven, har Jonas og Elise hele veien jevnlig øvd på delmål fra læreplanen.
 
I sin fagprøve beskrev Jonas hvordan han får en sak fra en kunde og gjennomfører saken fra start til slutt. Utførelsen skal evalueres og valgene begrunnes i besvarelsen.
 
Prøven til Jonas ble vurdert til Meget godt bestått (beste karakter) grunnet svært god drøfting, evaluering og forslag om forbedringstiltak.
 

Supert arbeidsmiljø med positive kollegaer

Jonas forteller at det er deilig å slippe å bekymre seg for fagprøven, og at han nå får mer tid til å fordype seg og lære mer. 
"Jeg trives veldig godt sammen med blide kollegaer som alltid støtter og hjelper hverandre. Det er veldig positivt å få tillit og kunne utfordre meg selv på nye oppgaver og bidra med ideer"
Jonas Asphaug, fagkonsulent ved kundesenteret
 

Rekruttering og samfunnsansvar

Jonas var en av de første som ble lærling hos Sikri, så det var en spennende start for både Jonas og kollegaene. Mye skal være på plass for å oppfylle opplæringsansvaret og bli godkjent som lærebedrift.
 
"Det krever ressurser for å være en lærebedrift, men vi får tilbake langt mer. De unge bringer med seg ny kunnskap om trender og teknologi, har et annet blikk og stiller nye spørsmål. Gevinsten er at vi kan lære av hverandre samtidig som vi får nye fantastiske medarbeidere"
Elise Kvisti Bjørkum, fagansvarlig ved kundesenteret
 
Det å være en lærlingbedrift handler ikke bare rekruttering. Vi har også et viktig samfunnsansvar med å sørge for at unge får mulighet til arbeidstrening. Det er et stort behov for lærlingplasser og mange står uten plass. 
 
I Sikri satser vi videre både som lærebedrift og med samarbeid med studiesteder for høyere utdanning. Vi har kontorer og muligheter både i Bergen, Kristiansand og Oslo. Ta gjerne kontakt med oss om du er nysgjerrig på et samarbeid 😀
avatar

Mona Lysebo

Marketing Manager