Skip to content
Tonje Kristin Hokholt Nordli17.07.22 10:161 min read

Nasjonale fellesløsninger = økt digitalisering!

Etter å ha jobbet med offentlig forvaltning i mange år vil mange påstå at jeg er over gjennomsnittlig opptatt av å bidra til et enklere liv for ansatte i det offentlige og innbyggere i Norge.

Med utgangspunkt i dette ser jeg viktigheten for takten vår når det gjelder automasjon og digitalisering, at vi kan enes om bruk av en del fellesløsninger og standarder.

I Norge er vi så heldige at det offentlige, både stat og kommune,  har tatt oppgaven med å utvikle en del av disse løsningene for felleskapet. Disse skal bidra til:

  • Enklere integrasjoner både for programvareleverandører og våre kunder.
  • En mindre tett binding mellom leverandør og kunde som bidrar til økt valgfrihet for kunden i å skifte systemer.
  • God samhandling på tvers slik at data kan flyte på en sikker og god måte og bidra til utvikling av nye tjenester for innbyggerne. 

For at vi i felleskap skal kunne klare å nå de målene vi har satt oss i forhold til en enklere offentlig forvaltning, tenker jeg det er viktig at vi alle støtter opp om de nasjonale initiativene.

Jeg tenker om vi alle bruker dem og kommer med innspill til ytterligere behov og forbedringer, jo mer kan vi drive fornying og forenkling fremover. 

Det jeg vel prøver å si at vi alle har et ansvar for å sørge for videre automasjon og digitalisering. Ansvaret ligger i å:

  • Levere på nasjonale standarder
  • Forespørre nasjonale standarder
  • Benytte nasjonale standarder

La oss alle sammen bidra til et enklere liv for ansatte i det offentlige og innbyggere i Norge!

RELATERTE INNLEGG