Skip to content
Anne Mette Havaas04.05.23 10:201 min read

Ny salgsdirektør i Sikri AS!

Veksten i Sikri fortsetter og den nordiske satsingen er godt i gang. Vi i Sikri Group skal være en sentral aktør for deling av data og nyttig programvare til både privat næringsliv, offentlig sektor og innbygger i hele Norden. Eirik Pedersen vil fremover fokusere fullt og helt på denne nordiske satsingen. 

Ny salgsdirektør i Sikri AS er Odd-Henrik Hansen. Han starter i stillingen 8. mai 2023 og har bred erfaring med digitalisering og digital transformasjon inn mot offentlig sektor i Norden. 

Erfaringsbakgrunn

Et kjent fjes for mange!

Odd-Henrik Hansen er godt kjent blant mange offentlige virksomheter og samarbeidspartnere. Hansen kommer fra rollen som Business Development Director i Attensi hvor han har jobbet mot offentlig sektor med programvare for simulering- og spillbasert opplæring. Tidligere har han vært Daglig leder og Salgsdirektør i finske Digital Workforce sitt datterselskap i Norge. Selskapet leverte prosessautomasjon ved bruk av RPA og AI for kommunale og statlige arkivtjenester og for ulike saksbehandlingsprosesser. 

Kompetanse om digitale løsninger for saksbehandling og arkiv har han også med seg fra rollen som Salgsdirektør i Software Innovation og fra Evry som seksjonsleder for ephorte konsulentavdeling. 

Brukeropplevelse og forenkling

God kjennskap til løsningsbehov!

I både Digital Workforce og Software innovation har han jobbet i det nordiske markedet og kjenner kravbildet og løsningsbehovene på tvers av landegrensene i Norden. Hansen uttaler at selv om kravene til offentlig virksomheter utenfor Norge er grunnleggende ganske like, er det ulikheter.

"Sikri har både kapasitet og kompetanse til å utvikle og levere på de krav som skyldes noe ulik tilnærming til saksbehandling og lovkrav mellom de nordiske landene," sier Hansen.

God brukeropplevelse, forenkling i saksbehandling ved automasjon og sikker arkivering og behandling av personsensitive data er eksempler på universelle krav. Det samme gjelder deling av data internt og eksternt for utvikling av nye tjenester og god samhandling mellom offentlig sektor, næringsliv og innbygger.

"Jeg kjenner Sikri' s høye ambisjoner og vet at selskapet har en solid plattform for videre vekst. Det er med stor stolthet og dedikasjon jeg ser frem til å bli en del av teamets arbeid med å digitalisere det offentlige Norge og Norden, skape vekst og realisere Sikri sine mål og strategi", sier Hansen.

 

avatar

Anne Mette Havaas

Head of Strategy Public