KI skal redde liv!

Sikri har utviklet en ny KI-tjeneste som Redningsselskapet benytter for å redusere antall drukningsulykker. 

- Sommeren er dessverre høysesong for drukningsulykker. Jo mer kunnskap om årsaker og sammenhenger vi har, jo sterkere står vi i arbeidet for å forhindre drukningsulykker, sier CEO i Sikri, Nicolay Moulin.

Opp mot 100 mennesker i Norge drukner hvert år. Det er 100 for mange. Redningsselskapets visjon er at ingen skal drukne.
Ved hjelp av kunstig intelligens og sikre webbaserte tjenester, lanserte Sikri og Redningsselskapet i juni 2021 en ny skybasert løsning som gir viktig innsikt i drukningsstatistikk.

Ambisjonen er å bidra til at færre drukner.

Redningsselskapet ønsker å innhente mest mulig kunnskap om omstendighetene rundt både drukningsdødsfall og drukningsulykker der folk blir reddet. Den nye løsningen fra Sikri bidrar til bedre kunnskap og rapportering. Sikris nye skybaserte analyseplattform samler inn allerede tilgjengelig data og informasjon som klassifiseres og analyseres, før de rapporteres videre.

- På den måten kan Redningsselskapet bruke informasjon og data som bakgrunn for å iverksette presise tiltak og med det forhindre nye ulykker, sier Moulin.

Viktig samfunnsoppdrag

Den verdifulle innsiktsanalysen, basert på allerede offentlig tilgjengelige data, er et resultat av fire ulike KI-modellers samspill.

- Disse fire modellene har ulike oppgaver og er spesialtrent til å gjennomføre disse analysene, forteller utvikler i Sikri, Kaisa Korsak.

Kaisa er en av flere KI-utviklere i Sikri. Teamet ledes av Haakon Johannessen. 

Innholdet presenteres i et webgrensesnitt og gir beslutningstakerne i Redningsselskapet mulighet til å se på ulike statistikkområder slik som lokasjon, geografi, alder og kjønn. I tillegg gjør Redningsselskapet en manuell gjennomgang av kildene for å beskrive hendelsesforløp og legge til variabler som AI eventuelt ikke leser. Den løpende oppdateringen av databasen gjør det også mulig å etterspørre mer informasjon fra andre kilder på et tidlig tidspunkt.

Bruk av kunstig intelligens

Kunstig intelligente systemer (AI-systemer) utfører handlinger, fysisk eller digitalt, basert på tolkning og behandling av strukturerte eller ustrukturerte data, i den hensikt å oppnå et gitt mål.

Enkelte KI-systemer kan også tilpasse seg gjennom å analysere og ta hensyn til hvordan tidligere handlinger har påvirket omgivelsene.

- Det å ha flere KI-modeller som snakker sammen er unikt og gir høy kvalitet på datainnholdet, forklarer Korsak. .

Innsamling av data i sanntid

Fagleder for drukningsforebygging i Redningsselskapet, Tanja Krangnes, forteller at de har omfattende erfaring med egen drukningsstatistikk, og har bygget seg opp kunnskap om utsatte områder og ulykkessteder.

- Men ved å analysere hendelser på denne nye måten, der analyseplattformen skaffer oss informasjon i sanntid, står vi bedre rustet til å forebygge ulykker. Det gjør oss også i stand til å be om mer informasjon fra andre kilder på et tidlig tidspunkt, sier Krangnes.

Fokus på sjøsikkerhet – offentlig null visjon

Prosjektdirektør Martin Fuhr Bolstad i Redningsselskapet sier at drukning på mange måter faller mellom flere departementstoler.

- Vi i Redningsselskapet har et uttalt mål om å synliggjøre behovet for økt sikkerhet til vanns, sier Bolstad.

Han forteller at Redningsselskapets digitale strategi er tett knyttet til virksomhetsstrategien og visjonen om at ingen skal drukne. Med moderne teknologi kan Redningsselskapet øke forebyggende tiltak og samtidig sikre at de sender ut riktige ressurser når hendelser først skjer.

Media som den gode hjelper

Datainnsamlingen baserer seg på mediesaker som omhandler drukningsulykker, publisert i norske medier.

- At medier skriver om drukningsulykker gjør det mulig å skape en statistikk som ikke fantes tidligere, sier Krangnes.

Krangnes understreker at dataene som samles inn i skyen kvalitetssikres opp mot offentlige kilder, og at Redningsselskapet jobber sammen med offentlige etater slik at statistikken kan komme til nytte flere steder.

Redningsselskapet har som mål også å få økt innsikt i alle drukningsulykker der personer overlever. Selskapet er i gang med å lage statistikk også på dette.

Forretningsutvikler i Sikri, Fredrik B. Werpen, forteller at Twitter er blant kildene som bidrar til å samle informasjon.

- At Politiet er så aktive på Twitter hjelper oss. Twitter er gull!
Denne nye AI-løsningen tilbys som en skytjeneste med fokus på sikkerhet i alle ledd. Redningsselskapet har valgt en Private Cloud løsning. Sikri er tilbyder av tjenester i både Public Cloud og Private Cloud.

Bidra til bedre løsninger

Sikri arbeider aktivt for økt utnyttelse av offentlige data for å skape nye tjenester. 

- Det er sentralt for oss å bidra til løsninger som er viktige for innbyggere, forvaltning og næringsliv i Norge. Vi er svær glade for at Redningsselskapet kan  forbygge drukning med bruk av våre løsninger, sier Moulin.

New call-to-action

Anne Mette Havaas

CMO Sikri Group