Sammen for utvikling og bedre tjenester!

Sammenhengende tjenester med brukeren i sentrum er et felles mål for offentlig sektor. På Helgelandskysten har 16 kommuner gått i sammen for å realisere akkurat dette.

hilderafaelsen-1

Hilde Rafaelsen er prosjektleder i Digitale Helgeland. Hun er selv fra Brønnøy og har lang erfaring med digitalisering i fra både offentlig og privat sektor. Kommunene i samarbeidet har ulik størrelse, men de kommunale tjenestene er de samme. Det burde være mulig å gjøre ting smartere, mer sammenhengende og bedre om vi slår oss sammen? 

- Det er vanskelig å drive med innovasjon som IT sjef i en mindre kommune. Når vi jobber sammen kan vi utføre langt mer og det skal ikke så mye til for å gjøre ting enklere og bedre, forteller Hilde.

Søknad om redusert foreldrebetaling

En av de første tjenestene kommunene har jobbet sammen om, er redusert foreldrebetaling i barnehagen. Målgruppen er ikke nødvendigvis så stor i hver kommune, men tjenesten er viktig for de som har en stram økonomisk situasjon. 

- Det skal være både sikkert og enkelt å kontakte kommunen digitalt, og enkelt for den ansatte i kommunen å følge opp, sier Hilde. 

Bruk av fellestjenester og hyllevare

Digitale Helgeland har tatt utgangspunkt i hva som finnes av løsninger i markedet for å utvikle gode, digitale tjenester. De nasjonale og kommunale fellesløsningene til Digitaliseringsdirektoratet og KS har vært helt sentrale. I sammen med disse premissleverandørene og Sikri har Digitale Helgeland automatisert hele veien fra søker til mottak hos kommunene. Søknadene kommer helt frem i Elements Sak/Arkiv uten manuelle prosesser. 

- Våre skjema i Altinn Studio lages en gang og kan vedlikeholdes ett sted, forteller Hilde. 

Posten finner veien frem til riktig kommune gjennom fellesløsningene eFormidling og KS FIKS. Samarbeidet mellom Digitaliseringsdirektoratet og KS har gitt kommunene en motorvei inn til Elements. Innholdet er strukturert informasjon som automatisk hentes inn i Elements med bruk av en enkel regelmotor "Elements Skjemaadministrator". 

Digitale helgeland

På denne måten deler kommunesamarbeidet på kompetansen og sikrer like tjenester til små og store kommuner. 

Smidig utvikling

Arbeidet frem til å få den første tjenesten i gang har krevd samarbeid mellom ulike leverandører og Digitale Helgeland. Både Digitaliseringsdirektoratet og KS har deltatt sammen med Accenture og Sikri. Skatteetatens tjeneste er også benyttet for å sjekke inntekt til den som søker. 

- Vi har samarbeidet gjennom Slack og hatt felles stand-up møter, forteller Hilde. 

Eren Inan Canpolat Eren Inan Canpolat er utvikler i Sikri og har ledet an i utviklingsjobben fra Sikri sin side. 

- Det er inspirerende å jobbe sammen med kunder som har et klart og tydelig mål med sin digitalisering og bruk av Elements, forteller Eren. 

Hilde legger til at samarbeid mellom offentlig og privat sektor er helt essensielt for å kunne innovere. 

- Ingen har hele verdikjeden. Vi må samarbeide for å få det til, sier hun. 

Flere muligheter og en klar visjon

Digitale Helgeland har klare mål om å skape flere sammenhengende tjenester fremover med bruk av de verktøyene de nå har skaffet seg. 

- Det ligger mange muligheter foran oss nå med de løsningene vi har fått på plass, fortelle Hilde. 

Vår visjon er at digitaliseringsarbeidet på Helgeland skal øke kvaliteten og effektiviteten på tjenestene våre, gjennom en forbedret bruk av ressursene i kommunen. Vi vil ha flere varme hender i sykepleien, som er tett på pasienter i stedet for å bruke tid på administrative og repeterende oppgaver. Vi vil at lærerne våre får bruke mer tid på barna og undervisning i stedet for manuelle prosesser som kan automatiseres. Vi vil gi innbyggere raskere svar på sine saker og samtidig sørge for en høyere grad av likebehandling og rettssikkerhet. Vi vil gi innbyggere enklere tilgang til informasjon og innsyn i hva kommunen vet om deg. Dette skal i sum bidra til en enklere hverdag for kommunalt ansatte, et bedre møte med kommunen for våre innbyggere og at Helgeland sammen skal få dette til.

Aikivar

Anne Mette Havaas

CMO Sikri Group