<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1105800979812428&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Innovasjonspartnerskap med fokus på sikker og trygg bruk av kunstig intelligens

Kunstig intelligens og datadreven økonomi er satt på kartet som aldri før. Det forventes at offentlig sektor skal utnytte potensialet som ligger i teknologien med mål om å sikre et bærekraftig samfunn og gode velferdstjenester til befolkningen. Innovasjonskraften i moderne teknologi krever høyt nivå av samhandling mellom offentlig og privat sektor. Viken fylkeskommunen har inngått en innovasjonsavtale med Sikri med mål om å benytte kunstig intelligens på en sikker og god måte.

Skysatsingen som grunnmur

Sikri leverer saksbehandlingsløsninger og fullelektronisk arkiv som skytjenester i Microsoft sin Azure Kubernetes Services. Dagens arkivlov krever lagring på norsk jord som støttes gjennom denne løsningen. Samtidig er alle fordeler ved moderne skytjenester tilstede. Veien er kortet ned fra utvikler til sluttbruker. Den store forskjellen i tradisjonell smidig utvikling og vår nye skyhverdag, er at endringene også implementeres smidig. Dermed reduseres tiden betraktelig fra endringene er utviklet og testet til sluttbruker har tatt dem i bruk. Skyplattformen skaper en sikker og god grunnmur for å benytte kunstig intelligens. 

Viken innovasjonsavtalen

Innovasjonsavtalen blir signert. Nicolay Moulin (t.v.) CEO i Sikri og Halvard Ingebrigtsen (Ap), fylkesråd for finans og administrasjon. Foto: Marius Fält-Vannum, Viken Fylkeskommune

Kunstig intelligens

Kunstig intelligens kan høres litt skremmende ut. En del av prosjektet sammen med Viken fylkeskommune er å klargjøre hva kunstig intelligens er og hvilke områder som er egnet for denne teknologien. De ansatte skal være delaktige i prosjektet og kjenne seg trygge på at faglig og etiske krav overholdes. 

Nasjonal strategi for kunstig intelligens definerer begrepet slik: 

Kunstig intelligente systemer utfører handlinger, fysisk eller digitalt, basert på tolkning og behandling av strukturerte eller ustrukturerte data, i den hensikt å oppnå et gitt mål. Enkelte KI-systemer kan også tilpasse seg gjennom å analysere og ta hensyn til hvordan tidligere handlinger har påvirket omgivelsene.

Fredrik B Werpen er forretningsutvikler i Sikri med en spesialisering innenfor kunstig intelligens. Han leder innovasjonsprosjektet fra Sikri sin side og er opptatt av å trygge de ansatte i hva teknologien er og hva den kan brukes til. 

-Maskinlæring kan avhjelpe i forhold til de repeterende delene av saksbehandlingen og arkiveringen, mer avansert enn det er det ikke, sier Werpen. 

Verktøykasse

Vi har begynt i det små og skal samtidig se mulighetsrommet sammen med mål om å utvikle en verktøykasse som vi har gitt navnet Elements KI Toolbox. 

Sikri er teknologidriveren i prosjektet mens Viken fylkeskommune viser vei om hvordan de jobber og hvilke muligheter de ser innen KI saksbehandling og arkivering. 

Les mer om prosjektet på Effektiv velferd. 

 

New call-to-action

Anne Mette Havaas

Director Product & Marketing i Sikri