Skip to content
Web HERO header (81)

Elements integrasjoner

Effektivisering og automatisering

Elements integrasjoner

Hent data eller legg inn data i Elements ved å sette opp sømløs integrasjon med andre systemer. 

I oversikten nedenfor listes eksisterende integrasjonsmuligheter.

Ønsker dere andre integrasjoner enn de som er i oversikten her, ta kontakt med oss så ser vi sammen på en løsning.

Arne Olav Holm

Arne Olav Holm,

Manager Integrations and migrations

 • ACOS - Innbyggerportal
 • ACOS Interact
 • Altinn - Automatisk import fra meldingsboks
 • Altinn - Skjema
 • Altinn - Skjemaimport
 • Amesto KGV (Amesto Procurement)
 • AtB Cert Skoleskyss
 • Aventia KommuneTV
 • Bouvet - Skjema
 • Cerebrum Identitet og tilgangsforvaltningssystem
 • Compilo kvalitetssystem
 • Dekode - Skjema
 • DigiSak Riksantikvaren
 • Elements faktura eksport til Unit4 (UBW/ERP/Agresso)
 • FS Klagesak
 • Geodata/ArcGIS
 • Geomatikk - BraArkiv
 • Helse Norge - Skjemaimport
 • Insights Grants
 • IST Barnehage, IST SFO, IST Skole administrasjon, IST IOP (individulell opplæringsplan)
 • Jobbnorge.no
 • Jupiter - Innsyn
 • Mercell Konkurransegjennomføringsverktøy - KGV
 • Metafocus - Skjemaimport
 • Microsoft ActiveDirectory
 • MyKid – Arkivering av dokumentasjon for barn i barnehage
 • Nilex – Arkivering av saker fra support-/saksbehandlingssystem
 • Norconsult - ISY ProAktiv (Eiendomsgebyrer)
 • Norconsult - ISY ProAktiv Fakturering
 • Norconsult - ISY WinMap OppmålingsDialog
 • Norconsult - ISY WinMap Plandialog
 • Norconsult - ISY WinMap WebInnsyn
 • Norkart - CityPlanner One med innbyggerdialog
 • Norkart - GISLINE Oppmålingsforretning
 • Norkart - GISLINE PlanInnsyn (planregister)
 • Norkart - GISLINE WebInnsyn
 • Norkart - KOMTEK Brannforebygging
 • NSSU - Nettbasert Sakshandsaming av Søknad om Spesialundervisning
 • Prokom - Skjemaimport
 • RiskManager – Arkivering av dokumenter fra dokumentmodul (SharePoint)
 • RPA API (REST API for Robotic Process Automation)
 • Samsvar 
 • Skjemaimport løsning for KF
 • Talentech Talent Recruiter (HR-Manager rekruttering)
 • TQM – Arkivering av hendelser og dokumenter fra avviks-/ledelsessystem
 • Tribias - Interaxo
 • Unit4 HR  (UBW/ERP/Agresso)
 • Unit4 HR  (UBW/ERP/Agresso)
 • Vigilo
 • Vigo Rett i Mappa
 • VigoVoksen
 • Visma - Multi
 • Visma Enterprise HRM - EasyCruit
 • Visma fakturering
 • Visma Flyt Barnehage
 • Visma Flyt Skole
 • Visma Multi
 • Visma TendSign KGV

 

Ta kontakt med oss

Vi tar gjerne en hyggelig prat for å finne en god løsning for dere. Fyll ut skjemaet så hører dere snarlig fra oss.

Skriv gjerne litt om hva det gjelder slik at vi kan raskere svare på henvendelsen.

Intro Title

SECTION SIMPLE LISTING - TITLE

Description. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et

Intro Title

SECTION ACCORDION - TITLE

Description. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et

Skjemaimport for KF