Skip to content
Web HERO header (17)

Avvikshåndtering

Varsle og håndtere avvik

En intuitiv og på samme tid avansert avviks- og varslingsløsning, hvor den som melder hendelser  kan skille mellom avvik og forbedringsforslag. Samsvar avvikshåndtering er en moderne avviksløsning med moderne teknologi som fungerer på alle flater og for alle typer virksomheter.

Fungerer sømløst mellom mobil og web, og mobilapp fungerer både på Android og iPhone. Behandlingen skjer på web, med oppdatering til den som har meldt avvik.

Web 4x5 bilde (4)

 

Statistikk og oversikt

Teknologien i løsningen er slik at alt som tagges og klikkes på danner grunnlag for statistikk som benyttes til å se det store bildet.

Basert på alle innmeldte avvik/hendelser vil behandler ha oversikt over: 

  • Typer av avvik (oppdelt i meldte, under arbeid, lukket)
  • Kategorier av avvik (oppdelt i meldte, under arbeid, lukket)
  • Årsaker til avvikene (etter antall for hver årsak)
  • Tiltak (oppdelt etter effektivitet) 

 

Endring av standardoppsett

Samsvar avvikshåndtering leveres med et standardoppsett med kategorier, årsaker og tiltak - som enkelt kan redigeres av administrator. Eksempelvis kan en ha kategorier som HR, HMS, personvern, informasjonssikkerhet mv. Det er også satt opp noen standard årsaker til at avviket oppstod så som: systemfeil, feil i prosedyre, mangel på opplæring, feil med utstyr. Videre er løsningen satt opp med forbedringsforslag (tiltak), så som opplæring, endring av prosedyre, møte med involverte, reparasjon av utstyr mv. - som kan tilpasses.​

Melde avvikDen som melder hendelser kan skille mellom avvik og forbedringsforslag. Avviket/forholdet vil som standardoppsett meldes til leder for vedkommende. Den som melder, kan også velge å melde til andre. Når det meldes et avvik skal forholdet beskrives og det angis type avvik, sted og tid. Bilder, video kan tas og vedlegg legges ved. Videre tagges årsaken til avviket, fulgt av en kort beskrivelse om hva som evt. er gjort for å håndtere avviket. Meldingen går så til rette vedkommende som får et varsel om at avviket er meldt. 
Behandle avvik

Behandlingsansvarlig har god oversikt over antall avvik, typer, status mv. og kan utfylle og endre på det som melder har meldt, eksempelvis hvis det kommer fram at avviket har en annen årsak enn det som opprinnelig er angitt. Behandler kan også angi kostnader avviket forårsaker.

Alt logges slik at det som opprinnelig er meldt ikke blir borte. Behandler kan iverksette tiltak og angi ansvarlig samt frister. Melding vil gå til den som er ansvarlig. Behandler kan også angi om tiltaket reduserer sannsynligheten og/eller konsekvensen. Når tiltaket er lukket kan behandler tagge hvor god effektivitet tiltaket har hatt (i prosent).

Ved valg av tiltak vil behandler også få opp andre tiltak som er benyttet for de samme årsakene og typene av avvik, basert på tidligere meldte avvik. 

Ta kontakt med oss

Vi tar gjerne en hyggelig prat for å finne en god løsning for dere

SERVICE FEATURE ONE

Whaaat? Can't believe what you are seeing? Rub your eyes as long as you want. We also have a module for presenting your device mockups. Position the image left or right.
mockup-computer-2
bg-video-161758688

SERVICE VIDEO

Showcase your awesome service with quality video content.
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy

27K

1.2MIO

Lorem ipsum dolor sit amet,
consetetur sadipscing elitr, sed
diam sit amet, consetetur elitr.
Lorem ipsum dolor sit amet,
consetetur sadipscing elitr, sed
diam sit amet, consetetur elitr.