Skip to content
Web HERO header (87)

Samsvar moduler

Bygg løsningen etter behov
Fleksibel og utvidbar

Felles plattform - valgfrie moduler

Samsvar fungerer som byggeklosser der dere kan velge modulene dere har behov for å møte regelverk dere må etterleve. Dere kan bygge videre senere slik at dere har all regelverksoppfølging på én plattform.

 

Moduler

Kommuneplikter/ Internkontroll

Systematisk og risikobasert internkontroll, jamfør kommuneloven §25.1 og 25.2

Les mer om Samsvar kommuneplikter

Personvern

Komplett personvernløsning som inkluderer pre-utfylte protokoller

Les mer om Samsvar personvern her

Informasjonssikkerhet

Vurdere måloppnåelse for ISO 27001 (eller tilsvarende). Tilrettelagt for risikovurdering.

Les mer om Samsvar informasjonssikkerhet

Valgsikkerhet og beredskap

Utsjekk av om valgreglene følges og gjennomfør pålagte ROS analyser

Les mer om Samsvar valgsikkerhet

Systemforvaltning

All informasjon om alle systemer i ett hovedsystem - inkludert arkivplan

Mer om systemforvaltning

Arkivplan

Systemorientert og fleksibel registrering, behandling og oppdatering av arkivplan. 

Mer om arkivplan

Dokumenthåndtering

Utarbeide og publisere dokumenter til ansatte

Mer om Samsvar dokumenthåndtering

Avvikshåndtering

Innmelding, behandling og statistikk

Mer om Samsvar avvikshåndtering

Varsling

Anonym innmelding om kritikkverdige forhold

Mer om Samsvar varsling

Risikovurdering

Oversikt og rapportering på risikovurdering, tiltak og status

Mer om Samsvar risikovurdering

Beredskapsøvelser

Utarbeid skrivebordsøvelser og gjennomfør øvelser. Velg også blant 13oo pre-definerte øvelser

Mer om Samsvar beredskapsøvelser

Kalender/Årshjul

Legg inn gjentagende oppgaver, filtrere på tema og organisasjon og bli varslet i tide

Mer om Samsvar Kalender/Årshjul

Prosesskart

Lag prosesskart for del- og hovedprosesser, linket til dokumenter og øvrige moduler

Mer om Samsvar prosesskart

Sjekklister

Applikasjon med sjekklister for alt som skal dokumenteres i virksomheten. Inkluderer bibliotek med ferdige sjekklister.

Mer om Samsvar sjekklister

Skade ansatt

Sørg for etterlevelse av lovpålagte krav til rapportering av skader på ansatte

Mer om Samsvar skade ansatt

Skade elev/student

Sørg for etterlevelse av lovpålagte krav til rapportering av skader på elever og studenter

Mer om Samsvar skade elev/student

Bibliotek med maler

Mange av modulene på Samsvarsplattformen har vært brukt i 10 år. Sammen med kunder har vi utviklet svært mange scenarioer for risikovurderinger, øvelser, håndbøker, sjekklister og behandlingsprotokoller. Delingskulturen gjør vi tilgjengelig og til nytte for alle via plattformen. Du sparer svært mye arbeid ved å bruke det andre har utviklet før, og det er enkelt å tilpasse til lokale forhold. Alle malene kan leveres sammen med de aktuelle modulene.

Scenarioer for risikoanalyser Over 500 ferdige sett med scenarioer (risikoer) og typiske barrierer/tiltak som bør være etablert. Settene kan lastes ned i Samsvar risikovurdering og tilpasses til lokale forhold.
Øvelser - Hendelsesforløp

Bibliotek med 1200 hendelsesforløp for øvelser, så som for IKT, personvern, kommunal beredskap, dammer, kraftstasjoner, sykehjem mv. Disse kan enkelt tilpasses til lokale forhold, i Samsvar øvelser.

Behandlingsprotokoller

Over 500 pre-utfylte behandlingsprotokoller, blant annet komplette bibliotek for kommuner, sykehus og kraftselskap. De pre-utfylte protokollene kan lastes inn i Samsvar personvern, sammen med protokoller fra Excel

Se Samsvar protokollbibliotek

Sjekklister

Over 500 maler til sjekklister, eksempelvis til sikker jobb analyser, vernerunder, byggekontroll, kontroll av lekeplassutstyr mv. Disse kan lastes ned i Samsvar sjekklister og tilpasses til lokale forhold.

Mer om Samsvar sjekklister

Håndbøker Maler til beredskapsplaner, HMS håndbøker, informasjonssikkerhet, personvern mv. Disse kan inngå i Samsvar dokumenthåndtering.

Ta kontakt med oss

Vi tar gjerne en hyggelig prat for å finne en god løsning for dere. Fyll ut skjemaet så hører dere snarlig fra oss.

Skriv gjerne litt om hva det gjelder slik at vi kan raskere svare på henvendelsen.