Skip to content
Web HERO header (20)

Informasjonssikkerhet

Samsvar informasjonssikkerhet

Samsvar informasjonssikkerhet er en løsning for å evaluere etterlevelsen av kontrollpunktene i ISO 27001 (eller tilsvarende system) og farene virksomheten er er utsatt for mht. informasjonssikkerhet.

Samsvar informasjonssikkerhet er intuitiv i bruk og gir ledelsen et helhetlig, systematisk og risikobasert bilde av informasjonssikkerheten.

Løsningen har oversiktlige dashbord, med muligheter for drill-down - som egner seg svært godt i ledermøter og ved revisjoner.

Intuitivt og enkelt

Slik fungerer det

Kontrollpunkter

Hvert kontrollpunkt (kravpunkt) vurderes på en skala for måloppnåelse på 1-9, der en er laveste score.

Hvert punkt kan tagges med hva som fungerer og hva som ikke fungerer for å begrunne scoren. Bilder, video og dokumenter kan vedlegges som dokumentasjon.

Iverksatte tiltak framkommer i egen oversikt, og tiltak sendes til de aktuelle med pushmeldinger og purringer dersom frister overskrides.

Når alle kontrollpunktene er vurdert vil score for kontrollområdene vises på dashboardet, med mulighet for å drille ned i kontrollpunktene for å se problemområder og behov for tiltak.

samsvar mockup (1)

 

Risikovurdering

For hvert av kontrollområdene gjøres en risikovurdering av farer som kan inntreffe.

Sannsynlighet og konsekvens vurderes og får en risk-score per kontrollområde og totalt for hele virksomheten.

Hvilke beredskapstiltak som er innført og hvilke som eventuelt mangler legges inn fra en pre-utfylt liste.

Risikoen vil fremkomme på samme dashbord som for evalueringene, med muligheter for drill-down. Hvert kontrollområde får oversikt over både etterlevelse og risiko. Vurdering kan også deles opp per avdeling.

 

samsvar mockup (2)

 

Helhetlig bilde av informasjonssikkerhet og risiko

Løsningen kan brukes over mange år og kan eksempelvis oppdateres halvårlig. Alt logges.

Dashbordet fungerer svært godt til ledelsens gjennomgang, revisjoner og til planlegging av forbedringer.

Ved både eksterne og interne revisjoner vises dashboardet som dokumentasjon for informasjonssikkerheten, om det er ISO 27001 eller egendefinerte krav.

 

samsvar mockup (3)

 

Ta kontakt med oss

Vi tar gjerne en hyggelig prat for å finne en god løsning for dere. Fyll ut skjemaet så hører dere snarlig fra oss.

Skriv gjerne litt om hva det gjelder slik at vi kan raskere svare på henvendelsen.

SERVICE FEATURE ONE

Whaaat? Can't believe what you are seeing? Rub your eyes as long as you want. We also have a module for presenting your device mockups. Position the image left or right.
mockup-computer-2
bg-video-161758688

SERVICE VIDEO

Showcase your awesome service with quality video content.
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy

27K

1.2MIO

Lorem ipsum dolor sit amet,
consetetur sadipscing elitr, sed
diam sit amet, consetetur elitr.
Lorem ipsum dolor sit amet,
consetetur sadipscing elitr, sed
diam sit amet, consetetur elitr.