Skip to content
Web HERO header (16)

Prosesskart

Samsvar prosesskart

Med Samsvar prosesskart kan virksomheten lage alle typer prosesskart som for eksempel hovedprosesser og underprosesser. Ansatte kan med prosesskart se både helheten og drille seg ned til å se hvordan det skal gjøres på detaljert nivå.

I prosesskartene kan det linkes til dokumenter, risikovurderinger, sjekklister, websider mv. I tillegg kan det linkes til prosesskart fra dokumenter og åpne prosesskartet i dokumenter for å forstå aktivitetene bedre.

I Samsvar prosesskart kan det også eksporteres til bilder (SVG og PNG). 

Prosesskartene kan også brukes som menyer (med linker) til dokumenter, sjekklister, websider o.l. som har betydning for oppgavene som skal utføres.

I løsningen er det også mulighet for å importere og eksportere prosesskart fra og til Visio. 

1x1 webbilder (9)

 

Ta kontakt med oss

Vi tar gjerne en hyggelig prat for å finne en god løsning for dere

SERVICE FEATURE ONE

Whaaat? Can't believe what you are seeing? Rub your eyes as long as you want. We also have a module for presenting your device mockups. Position the image left or right.
mockup-computer-2
bg-video-161758688

SERVICE VIDEO

Showcase your awesome service with quality video content.
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy

27K

1.2MIO

Lorem ipsum dolor sit amet,
consetetur sadipscing elitr, sed
diam sit amet, consetetur elitr.
Lorem ipsum dolor sit amet,
consetetur sadipscing elitr, sed
diam sit amet, consetetur elitr.