Skip to content
Web HERO header (2864 × 1200 px) (8)

Valgsikkerhet og beredskap

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023

For å sikre en korrekt og sikker valggjennomføring skal kommunene sørge for 

 • Vurdering av måloppnåelse for valgforskriften og valgloven
 • Risikovurdering valggjennomføring
 • Risikovurdering lokaler, stemmesedler og maskinvare​
 • Risikovurderinger Eva skanning og Eva admin​
 • Beredskapsøvelser

Samsvar valgsikkerhet

Med løsningen Samsvar valgsikkerhet og beredskap får kommunen et praktisk verktøy for evaluering, gjennomføring og rapportering av sikkerhetsoppgavene tilknyttet valggjennomføring.

Løsningen er basert på Valgdirektoratets veiledning (siste tilgjengelige versjon), samt PSTs åpne trusselvurderinger og DSBs rapporter om krisescenarioer.  

Samsvar valgsikkerhet og beredskap er en del av Samsvarsplattformen som inkluderer en rekke moduler innen kvalitet, internkontroll, personvern, systemforvaltning og informasjonssikkerhet. Samsvar er en skyløsning med sikkerhet og personvern som møter kravene til offentlig sektor. 

 

Pristilbud

 

Lisenspris / antall brukere:

kr 21 500,- per år for 10 brukere 

Oppsett av konto og opplæring:

kr 5 000.- engangskostnad

30 minutters opplæring på Teams og opplæringsvideoer er inkludert

Opsjoner: 

Per ny bruker: kr 50,- kroner per måned

Eventuell bistand: etter avtale:

Timepris kr 1 500,- 

 

Priser er eks. mva og indeksreguleres årlig.

Dette er inkludert

Samsvar plattform inkludert disse modulene klare til bruk:

 • Måloppnåelse (utsjekk av om kommunen følger reglene)
  • Valgforskriften
  • Valgloven
 • Risikovurdering
  • Overordnet ROS for gjennomføring av valg
  • Lokaler, stemmesedler og maskinvare
  • Eva admin og Eva skanning
 • Beredskapsøvelser
  • IKT hendelse
  • Våpen i valglokalene
  • Utro tjener
  • Pandemi  

Bestilling

Vi bestiller med dette Samsvar valgsikkerhet og beredskap i henhold til pristilbud ovenfor.

Bruk meldingsfeltet ved behov for flere enn 10 brukere

Har du spørsmål?

Vi hører gjerne fra dere ved spørsmål om tilbudet eller om Samsvar plattformen.

Samsvar blue RGB
Agnethe van Dam Områdeleder
Agnethe van Dam Områdeleder
Kjetil Odin Johnsen Forretningsutvikler
Kjetil Odin Johnsen Forretningsutvikler